Translations by Phương Võ

Phương Võ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
~
Microsoft Core Fonts
2009-10-11
Microsoft Core Fonts
~
MPlayer Plugin for Mozilla
2009-10-11
Trình mở rộng Mplayer cho Mozilla
~
Installer for Microsoft TrueType core fonts such as Times New Roman and Arial
2009-10-11
Bộ cài cho những phông TrueType của Microsoft như Times New Roman hay Arial
~
MPlayer Plugin
2009-10-11
Trình mở rộng Mplayer
5.
Bazaar Version Control System
2009-10-11
Hệ thống quản lý phiên bản Bazaar
6.
Easy to use distributed version control system
2009-10-11
Một hệ thống quản lý phiên bản dễ sử dụng
7.
Advanced Desktop Effects Settings (ccsm)
2009-10-11
Chương trình tùy chỉnh hiệu ứng man hình (ccsm)
8.
Configure Compiz with CompizConfig
2009-10-11
Tùy chỉnh Compiz bằng chương trình CompizConfig
9.
ATI binary X.Org driver
2009-10-11
Trình điều khiển dạng mã nhị phân cho card đồ họa ATI với X.Org
10.
Optimized hardware acceleration of OpenGL with newer ATI graphic cards
2009-10-11
Cho phép sử dụng các tính năng tăng tốc xử lý OpenGL với card đồ họa mới của ATI
11.
Adobe Flash plugin
2009-10-11
Phần mở rộng Adobe Flash
12.
Installer for the Adobe Flash plugin for Mozilla
2009-10-11
Bộ cài phần mở rộng Adobe Flash dành cho Mozilla
13.
Gnome Office
2009-10-11
Gnome Office
14.
This is a set of applications labeled the "GNOME Office suite".
2009-10-11
Tập hợp các chương trình của 'Bộ phần mềm văn phòng GNOME Office'
15.
Dictionary, Disk Usage Analyzer, Log File Viewer, Search Tool
2009-10-11
Các trình từ điển, kiểm tra lưu lượng sử dụng đĩa, xem nhật kí hệ thống và tìm kiếm
16.
GNOME Desktop Utilities
2009-10-11
Các trình tiện ích cho GNOME Desktop
17.
Gnome Partition Editor
2009-10-11
Trình hiệu chỉnh phân vùng Gnome
19.
GVim Text Editor
2009-10-11
Trình chỉnh sửa văn bản GVim
20.
Icedtea Java Browser Plugin
2009-10-11
Trình mở rộng Java Icedtea cho trình duyệt
21.
Icedtea Java Plugin
2009-10-11
Trình mở rộng Java Icedtea
22.
Kernel Panic
2009-10-11
Kernel Panic
23.
The Kernel Panic game for the Spring engine. A fast-paced RTS with no economy.
2009-10-11
Một trò chơi chiến thuật thời gian thực tốc độ nhanh không có xây quân được dựa trên nguồn Spring.
24.
Commonly used applications with restricted copyright for kubuntu (mp3, avi, mpeg, TrueType, Java, Flash)
2009-10-11
Những chương trình thường sử dụng trong kubuntu nhưng có bản quyền không tự do (mp3, avi, mpeg, TrueType, Java, Flash)
25.
Kubuntu restricted extras
2009-10-11
Các phần thêm không mở của Kubuntu
26.
LXDE (the Lightweight X11 Desktop Environment)
2009-10-11
LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment - Môi trường làm việc gọn nhẹ cho X11)
27.
Meta-package for the Lightweight X11 Desktop Environment
2009-10-11
Gói chung cho Lightweight X11 Desktop Environment
28.
MySQL Client
2009-10-11
Trình khách cho MySQL
31.
Nautilus Actions Configuration
2009-10-11
Nautilus Actions Configuration (Tùy chỉnh hành động của Nautilus)
32.
Network Manager
2009-10-11
Network Manager (Trình quản lý mạng)
33.
Network Manager applet
2009-10-11
Chương trình nhỏ quản lý mạng.
34.
NVidia binary X.Org driver ('version 173' driver)
2009-10-11
Trình điều khiển card đồ họa Nvidia (mã máy) của X.Org (phiên bản 173)
35.
Optimized hardware acceleration of OpenGL with nvidia graphic cards
2009-10-11
Cho phép sử dụng chức năng tăng tốc đồ họa của OpenGL với các card đồ họa của Nvidia
36.
NVidia binary X.Org driver ('version 185' driver)
2009-10-11
Trình điều khiển card đồ họa Nvidia (mã máy) của X.Org (phiên bản 185)