Translations by cc.haph

cc.haph has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
436.
Battery Monitor (batmon)
2011-05-03
Quản lý PIN
503.
Web Development Editor
2011-05-03
Bộ công cụ phát triển Web
658.
colorname
2011-05-03
Tên mầu
661.
Composite
2011-05-03
Vật liệu
733.
Back up your files
2011-05-03
Lưu dự phòng các dữ liệu của bạn
735.
Dell Recovery
2011-05-03
Chương trình khôi phục máy tính của Dell
746.
Compose email in browser
2011-05-03
Tạo thư ngay trong trình duyệt web