Translations by Gediminas Paulauskas

Gediminas Paulauskas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
~
Standard (720 pixels)
2013-10-11
Standartinis (720 pikselių)
~
You are logged into Facebook as %s.
2013-10-11
Jūs esate prisijungę prie „Facebook“ kaip %s.
~
Transition d_elay:
2013-10-11
Keitimo d_elsa:
~
Large (2048 pixels)
2013-10-11
Didelis (2048 taškai)
255.
View Eve_nt for Photo
2013-10-11
Rodyti šios nuotraukos į_vykį
354.
Importing
2013-10-11
Importavimas
356.
Example:
2013-10-11
Pavyzdys:
404.
Set as Desktop Slideshow
2013-10-11
Nustatyti kaip darbastalio fonų demonstraciją
405.
Generate desktop background slideshow
2013-10-11
Generuoti darbastalio fonų demonstraciją
406.
Show each photo for
2013-10-11
Rodyti kiekvieną nuotrauką
407.
period of time
2013-10-11
laiko tarpą
413.
_Transition effect:
2013-10-11
Kei_timo efektas:
449.
A temporary file needed for publishing is unavailable
2013-10-11
Laikinasis failas, reikalingas paskelbimui, neprieinamas
522.
You are logged into YouTube as %s.
2013-10-11
Esate prisijungę prie „Youtube“ kaip %s.
523.
Public listed
2013-10-11
Viešas
524.
Public unlisted
2013-10-11
Neįtrauktas į sąrašą
525.
Private
2013-10-11
Privatus
552.
Unable to display FAQ: %s
2013-10-11
Nepavyko parodyti DUK: %s
595.
Unable to delete %d photo/video from the camera due to errors.
Unable to delete %d photos/videos from the camera due to errors.
2013-10-11
Nepavyko pašalinti %d nuotraukos ar vaizdo įrašo iš fotoaparato dėl klaidų.
Nepavyko pašalinti %d nuotraukų ar vaizdo įrašų iš fotoaparato dėl klaidų.
Nepavyko pašalinti %d nuotraukų ar vaizdo įrašų iš fotoaparato dėl klaidų.
647.
Flag selected photos
2013-10-11
Pažymėti pasirinktas nuotraukas
648.
Unflag selected photos
2013-10-11
Atžymėti pasirinktas nuotraukas
651.
Flag
2013-10-11
Pažymėti
663.
Unable to open/create photo database %s: error code %d
2013-10-11
Nepavyko atverti/sukurti nuotraukų duomenų bazės %s: klaidos kodas %d
669.
Send To
2013-10-11
Siųsti
671.
Unable to prepare desktop slideshow: %s
2013-10-11
Nepavyko parengti darbalaukio skaidrių peržiūros: %s
689.
Current
2013-10-11
Dabartinis
795.
The photo or video cannot be deleted.
%d photos/videos cannot be deleted.
2013-10-11
%d nuotrauka ar vaizdo įrašas negali būti ištrintas.
%d nuotraukos ar vaizdo įrašai negali būti ištrinti.
%d nuotraukų ar vaizdo įrašų negali būti ištrinti.
818.
Unable to monitor %s: Not a directory (%s)
2013-10-11
Nepavyko stebėti %s: Ne aplankas (%s)
869.
No Event
2013-10-11
Jokio įvykio
877.
Unable to generate a temporary file for %s: %s
2013-10-11
Nepavyko sukurti laikinojo failo, skirto %s: %s
905.
Flagged
2013-10-11
Pažymėtas
923.
Trash is empty
2013-10-11
Šiukšlinė yra tuščia
950.
Shotwell was unable to play the selected video: %s
2013-10-11
„Shotwell“ negali parodyti pasirinkto vaizdo įrašo: %s
1014.
%.1f seconds
2013-10-11
%.1f sekundžių
1041.
Publish photos and videos _to
2013-10-11
Skelbti nuotraukas ar vaizdo įrašus _į
1122.
_Flag
2013-10-11
_Žymėti
1123.
Un_flag
2013-10-11
At_žymėti
1179.
is
2013-10-11