Translations by Petr Písař

Petr Písař has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1768 results
4.
error closing file
2008-03-25
chyba při zavírání souboru
6.
preserving permissions for %s
2008-03-25
zachování práv pro %s
8.
regular empty file
2008-03-25
běžný prázdný soubor
9.
regular file
2008-03-25
běžný soubor
15.
typed memory object
2008-03-25
typovaný paměťový objekt
16.
block special file
2008-03-25
blokové zařízení
17.
character special file
2008-03-25
znakové zařízení
18.
contiguous data
2014-09-03
souvislá data
19.
fifo
2008-03-25
FIFO
20.
door
2014-09-03
dveře
21.
multiplexed block special file
2014-09-03
multiplexované blokové zařízení
22.
multiplexed character special file
2014-09-03
multiplexované znakové zařízení
23.
multiplexed file
2014-09-03
multiplexovaný soubor
24.
named file
2014-09-03
pojmenovaný soubor
25.
network special file
2014-09-03
síťové zařízení
26.
migrated file with data
2014-09-03
migrovaný soubor s daty
27.
migrated file without data
2014-09-03
migrovaný soubor bez dat
28.
port
2014-09-03
port
30.
whiteout
2014-09-03
vybělení
31.
weird file
2008-03-25
divný soubor
32.
Address family for hostname not supported
2008-03-25
Pro jméno počítače není rodina adres podporována
33.
Temporary failure in name resolution
2008-03-25
Dočasné selhání při překladu jména
34.
Bad value for ai_flags
2008-03-25
Chybná hodnota pro ai_flags
35.
Non-recoverable failure in name resolution
2008-03-25
Z chyby překladu jména se nelze zotavit
36.
ai_family not supported
2008-03-25
ai_family není podporována
37.
Memory allocation failure
2008-03-25
Chyba přidělování paměti
38.
No address associated with hostname
2008-03-25
Se jménem počítače není spojena žádná adresa
39.
Name or service not known
2008-03-25
Neznámé jméno nebo služba
40.
Servname not supported for ai_socktype
2008-03-25
Servname není podporována daným ai_socktype
41.
ai_socktype not supported
2008-03-25
ai_socktype není podporován
42.
System error
2008-03-25
Chyba systému
43.
Argument buffer too small
2008-03-25
Vyrovnávací paměť pro argumenty je příliš malá
44.
Processing request in progress
2008-03-25
Požadavek se zpracovává
46.
Request not canceled
2008-03-25
Požadavek nezrušen
47.
All requests done
2008-03-25
Všechny požadavky vyřízeny
49.
Parameter string not correctly encoded
2008-03-25
Řetězec v parametru není správně zakódován
50.
Unknown error
2008-03-25
Neznámá chyba
51.
%s: option '%s%s' is ambiguous
2018-01-18
%s: přepínač „%s%s“ není jednoznačný
52.
%s: option '%s%s' is ambiguous; possibilities:
2018-01-18
%s: přepínač „%s%s“ není jednoznačný, možnosti:
53.
%s: unrecognized option '%s%s'
2018-01-18
%s: nerozpoznaný přepínač „%s%s“
54.
%s: option '%s%s' doesn't allow an argument
2018-01-18
%s: přepínač „%s%s“ musí být zadán bez argumentu
55.
%s: option '%s%s' requires an argument
2018-01-18
%s: přepínač „%s%s“ vyžaduje argument
56.
%s: invalid option -- '%c'
2010-06-08
%s: neplatný přepínač – %c
57.
%s: option requires an argument -- '%c'
2010-06-08
%s: přepínač vyžaduje argument – %c
58.
cannot stat %s
2008-03-25
nelze získat informace o %s
62.
unable to record current working directory
2008-03-25
nelze zaznamenat současný pracovní adresář
63.
failed to return to initial working directory
2008-03-25
návrat do původního pracovního adresáře selhal
64.
`
2008-03-25
65.
'
2008-03-25
66.
%s: end of file
2008-03-25
%s: konec souboru