Translations by Maciej Baron

Maciej Baron has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
~
-i, --input-file=FILE download URLs found in FILE.
2006-05-10
-i, --input-file=PLIK pobiera adresy URL znalezione w PLIKU.
~
File `%s' already there; not retrieving.
2006-05-10
Plik '%s' juz istnieje; nie będzie pobrany.
~
POST data file `%s' missing: %s
2006-05-10
Brakuje pliku z danymi POST '%s': %s
17.
Connecting to %s|%s|:%d...
2006-05-10
Łączenie się z %s|%s|:%d...
18.
Connecting to %s:%d...
2006-05-10
Łączenie się z %s:%d...
28.
Syntax error in Set-Cookie: %s at position %d.
2006-05-10
Błąd składni w Set-Cookie: %s na pozycji %d.
29.
Cookie coming from %s attempted to set domain to %s
2006-05-10
Ciasteczko nadchodzące z %s ustawiło domenę na %s
42.
, %s (%s) remaining
2006-05-10
, pozostało %s (%s)
43.
, %s remaining
2006-05-10
, pozostało %s
62.
couldn't connect to %s port %d: %s
2006-05-10
nie można połączyć się z %s port %d: %s
121.
No headers, assuming HTTP/0.9
2006-05-10
Brak nagłówków, wybieram HTTP/0.9
122.
Disabling SSL due to encountered errors.
2006-05-10
Wyłączono SSL z powodu wystąpięnia błędów.
128.
No data received.
2006-05-10
Nie otrzymano danych.
187.
%s received.
2006-05-10
otrzymano %s.
205.
-F, --force-html treat input file as HTML.
2006-05-10
F, --force-html traktuj plik wsadowy jako HTML.