Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 68 results
1.
Unknown Error: '%s' (%s)
Gabim i Panjohur: '%s' (%s)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/apt_check.py:61
2.
%i package can be updated.
%i packages can be updated.
%i paketë mund të rifreskohet
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
%i paketa mund të rifreskohen
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/apt_check.py:93
3.
%i update is a security update.
%i updates are security updates.
%i rifreskimi është një rifreskim sigurie.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
%i rifreskimet janë rifreskime sigurie.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/apt_check.py:72
4.
Error: Opening the cache (%s)
Gabim: Në hapjen e rezervës (%s)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/apt_check.py:359
5.
Error: BrokenCount > 0
Gabim: Llogari e Dëmtuar > 0
Translated by Vilson Gjeci
Reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/apt_check.py:369
6.
Error: Marking the upgrade (%s)
Gabim: Po e markojmë ngritjen (%s)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/apt_check.py:376
7.
Show the packages that are going to be installed/upgraded
Shfaq paketat që do të instalohen/përditësohen
Translated and reviewed by Indrit Bashkimi
In upstream:
Shfaq paketat që do të instalohen/rifreskohen
Suggested by Vilson Gjeci
Located in ../data/apt_check.py:488
8.
Show human readable output on stdout
Shfaq tekst të lexueshëm nga njerëzit në stdout
Translated by Vilson Gjeci
Reviewed by Spartak Parisi Korce
Located in ../data/apt_check.py:494
9.
Return the time in days when security updates are installed unattended (0 means disabled)
Jep kohën në ditë kur përditësimet e sigurisë instalohen automatikisht (0 do të thotë të çaktivizuara)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/apt_check.py:498
10.
<span weight="bold" size="larger">Please enter your password to access problem reports of system programs</span>
<span weight="bold" size="larger">Ju lutemi vendosni fjalëkalimin tuaj për të hyrë në raportet e problemeve të programeve të sistemit</span>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../src/crash.c:72
110 of 68 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Indrit Bashkimi, Laurent Dhima, NT, Spartak Parisi Korce, Vilson Gjeci.