Translations by Johnsonas

Johnsonas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

123 of 23 results
2.
The devices connected to with your personal cloud network are listed below
2010-08-25
Prietaisai prijungti prie jūsų asmeninio debesies tinklo, pateikiami žemiau esančiame sąraše
16.
Paid
2010-08-25
Mokama
17.
Free
2010-08-25
Nemokamai
18.
You are using all of your Ubuntu One storage.
2010-08-25
Jūs naudojate visą savo Ubuntu One talpą.
19.
Synchronization is now disabled. Remove files from synchronization or upgrade your subscription. Use the Support options if an upgrade is not available.
2010-08-25
Sinchronizacija dabar yra išjungta. Pašalinkite failus iš sinchrinizacijos arba atnaujinkite savo prenumeratą. Naudokitės Pagalbos nustatymais, jei nėra atnaujinimų.
20.
Synchronization is now disabled. Remove files from synchronization or upgrade your subscription.
2010-08-25
Sinchronizacija dabar yra išjungta. Pašalinkite failus iš sinchrinizacijos arba atnaujinkite savo prenumeratą.
21.
You are near your Ubuntu One storage limit.
2010-08-25
Beveik pasiekėte savo Ubuntu One saugojimo atminties limitą.
23.
Automatic synchronization will stop when you reach your storage limit. Please consider upgrading to avoid a service interruption.
2010-08-25
Automatinė sinchronizacija sustos, kai pasieksite saugojimo atminties limitą. Prašome nuspręsti atnaujinti, taip bus išvengta paslaugos sutrikimų.
25.
There was an error installing bindwood.
2010-08-25
Įvyko klaida diegiant bindwood.
26.
Database enablement is unavailable.
2010-08-25
Duomenų bazės paleidimas negalimas.
36.
Ubuntu One sync options <small>Choose services to synchronize with this computer</small>
2010-08-25
Ubuntu One sinchronizacijos parinktys <small>Rinkitės paslaugas, kurias sinchronizuosite su šiuo kompiuteriu.</small>
40.
Broadcast Messages _Archive
2010-08-25
Transliuojamų žinučių _archyvas
45.
Authorization was denied.
2010-08-25
Autorizacija buvo atmesta.
56.
You need to select at least one contact to share this folder with
2010-08-25
Turite pasirinkti bent vieną kontaktą, su kuriuo dalysitės šiuo katalogu
59.
Stop sharing on Ubuntu One...
2010-08-25
Nutraukti dalinimąsi per Ubuntu One...
61.
Stop synchronizing on Ubuntu One
2010-08-25
Nutraukti sinchronizaciją per Ubuntu One
62.
Stop synchronizing this folder with Ubuntu One.
2010-08-25
Nutraukti šio katalogo sinchronizaciją su Ubuntu One.
63.
Synchronize on Ubuntu One
2010-08-25
Sinchronizuoti per Ubuntu One
67.
Stop publishing via Ubuntu One
2010-08-25
Nutraukti viešinimą per Ubuntu One
68.
No longer share this file with everyone.
2010-08-25
Daugiau su visais nebesidalinti šiuo failu.
70.
Make this file available to anyone.
2010-08-25
Padaryti šį failą prienamu kiekvienam.
75.
Found %d match
Found %d matches
2010-08-25
Rastas %d atitikmuo
Rasti %d atitikmenys
76.
%d contact
%d contacts
2010-08-25
%d kontaktas
%d kontaktai