Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 329 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentacijski projekt Ubuntu)
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-09-07
In upstream:
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentacijski projekt Ubuntuja)
Suggested by Štefan Baebler on 2008-08-06
Located in windows/C/windows-C.omf:6(creator) windows/C/windows-C.omf:7(maintainer)
2.
If you have been using Windows
Če ste uporabljali Windows
Translated and reviewed by Simon Vidmar on 2009-10-26
Located in windows/C/windows-C.omf:8(title) windows/C/windows.xml:15(title)
3.
2006-09-07
7.9.2006
Translated and reviewed by Simon Vidmar on 2009-10-26
Located in windows/C/windows-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
Vsebnik.
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-09-07
In upstream:
Rezervacija mesta.
Suggested by Simon Vidmar on 2009-10-26
Located in windows/C/windows-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Zasluge in licenca
Translated and reviewed by Štefan Baebler on 2008-08-06
Located in windows/C/windows.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Ta dokument vzdržuje dokumentacijska skupina Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Seznam avtorjev prispevkov se nahaja na <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">strani o avtorjih</ulink>
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-09-07
In upstream:
Ta dokument vzdržuje dokumentacijska ekipa Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Seznam avtorjev prispevkov se nahaja na <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Suggested by Simon Vidmar on 2009-10-26
Located in windows/C/windows.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ta dokument je na voljo pod licenco Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-09-07
In upstream:
Dokument je na voljo pod licenco Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Suggested by Štefan Baebler on 2008-08-06
Located in windows/C/windows.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Izvorno kodo dokumentacije Ubuntu lahko prosto spreminjate, razširjate in izboljšujete pod pogoji te licence. Vsa izpeljana dela morajo biti izdana pod enako licenco.
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-09-07
In upstream:
Ubuntu dokumentacijsko izvorno kodo lahko prosto spreminjate, razširjate in izboljšate pod pogoji te licence. Vsa izpeljana dela morajo biti izdana pod enako licenco.
Suggested by Štefan Baebler on 2008-08-06
Located in windows/C/windows.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ta dokumentacija se razširja v upanju, da bo koristna, vendar je BREZ KAKRŠNEGAKOLI JAMSTVA; tudi brez vštetega jamstva CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, KOT JE OPISANO V IZJAVI O OMEJITVI ODGOVORNOSTI.
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-09-07
In upstream:
Ta dokumentacija se razširja v upanju, da bo koristna, vendar BREZ KAKRŠNEGAKOLI JAMSTVA; tudi brez vštetega jamstva CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, KOT JE OPISANO V IZJAVI O OMEJITVI ODGOVORNOSTI.
Suggested by Štefan Baebler on 2008-08-06
Located in windows/C/windows.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kopija licence je na voljo na: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-09-07
In upstream:
Kopija licence je na voljo na: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>
Suggested by Simon Vidmar on 2009-10-26
Located in windows/C/windows.xml:11(para)
110 of 329 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Znidarsic, Klemen Košir, Matic Zgur, Simon Vidmar, Štefan Baebler.