Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 28 results
226.
If your computer is connected to a network, you may be able to temporarily store the files which you collected together on another computer on the network.
Als uw computer met een netwerk verbonden is, kunt u mogelijk ook de bestanden die u hebt verzameld tijdelijk op een andere computer in het netwerk opslaan.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2009-10-17
Located in windows/C/preparing.xml:404(para)
231.
Secondary hard-disk partition
Tweede hardeschijfpartitie
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2009-10-17
Located in windows/C/preparing.xml:413(title)
232.
If you have a second partition available on your hard disk, or have two hard-disks, then it is possible to copy the files you have collected onto this second drive.
Als u een tweede partitie op uw harde schijf hebt, of u hebt twee harde schijven, dan kunt u ook uw verzamelde bestanden hierop plaatsen.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2009-10-17
Located in windows/C/preparing.xml:414(para)
233.
You must be very careful not to over-write the partition on which you have stored your data. It is recommended to make additional back-up copies of your files onto CDs or DVDs in case of this.
U moet erg goed opletten dat u niet de partitie waarop u uw data hebt geplaatst overschrijft. Het wordt aangeraden om extra back-ups te maken op CD's of DVD's voor het geval iets fout gaat.
Translated by Redmar on 2009-10-05
Reviewed by Hannie Dumoleyn on 2009-10-17
Located in windows/C/preparing.xml:416(para)
234.
Simply copy the files you have collected onto the second drive as it appears in <filename>My Computer</filename>. Ensure that this drive (or partition) is <emphasis role="strong">not</emphasis> the one which you intend to install Ubuntu on to.
Kopieer de bestanden die u hebt verzameld naar de tweede partitie die te vinden is in <filename>Deze computer</filename>. Zorg ervoor dat deze schijf (of partitie) <emphasis role="strong">niet</emphasis> degene is waar u Ubuntu op wilt installeren.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2009-10-17
Located in windows/C/preparing.xml:418(para)
235.
Migrating your data into Ubuntu
Uw data naar Ubuntu verplaatsen
Translated by Redmar on 2009-10-05
Reviewed by Hannie Dumoleyn on 2009-10-17
Located in windows/C/migratingdata.xml:15(title)
236.
This chapter provides instructions on importing your data from Windows applications to the corresponding Ubuntu applications. The instructions assume that you will use the default collection of applications installed with Ubuntu and have followed the instructions in the <xref linkend="preparing"/> chapter.
Dit hoofdstuk bevat instructies voor het importeren van uw data uit Windows-toepassingen in de overeenkomstige Ubuntu-toepassingen. Deze instructies gaan ervan uit dat u de toepassingen gebruikt die standaard in Ubuntu geïnstalleerd zijn en dat u de instructies in het <xref linkend="preparing"/> hoofdstuk hebt gevolgd.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2009-10-19
Located in windows/C/migratingdata.xml:16(para)
240.
How you copy your files from Windows into your Home folder will depend on how you decided to store your files from Windows. See <xref linkend="preparing-storage"/> for more information on this. However you decided to store your files, the procedure for transferring them across is very simple. For a CD or DVD for example, you would use the following procedure:
Hoe u uw bestanden van Windows in uw persoonlijke map kopieert is afhankelijk van hoe u uw bestanden vanuit Windows hebt opgeslagen. Zie <xref linkend="preparing-storage"/> voor meer informatie. Hoe u uw bestanden ook hebt opgeslagen, het overzetten is zeer eenvoudig. Voor cd's of dvd's gebruikt u de volgende procedure:
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2009-10-19
Located in windows/C/migratingdata.xml:21(para)
244.
In the window corresponding to the disc you inserted, press <menuchoice><guimenuitem>Edit</guimenuitem><guimenuitem>Select All</guimenuitem></menuchoice>. This will select all of the contents of the disc.
In het venster van de schijf die u in uw computer hebt geplaatst kiest u <menuchoice><guimenuitem>Bewerken</guimenuitem><guimenuitem>Alles selecteren</guimenuitem></menuchoice>. Hiermee selecteert u de gehele inhoud van de schijf.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2009-10-17
Located in windows/C/migratingdata.xml:26(para)
246.
In the window corresponding to your Home folder, press <menuchoice><guimenuitem>Edit</guimenuitem><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice> to copy all of the files to your Home folder. If you have many files, this may take a long time.
In het venster van uw persoonlijke map klikt u <menuchoice><guimenuitem>Bewerken</guimenuitem><guimenuitem>Plakken</guimenuitem></menuchoice> om de bestanden naar uw persoonlijke map te kopiëren. Als u veel bestanden hebt kan dit lang duren.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2009-10-17
Located in windows/C/migratingdata.xml:28(para)
110 of 28 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Balaam's Miracle, Bart Cramer, FD, Hannie Dumoleyn, Jan Claeys, Maikel Stuivenberg, Redmar, Redmar, Ubuntu Documentation Committers, cumulus007, zever.