Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 62 results
15.
Preparing to switch
Voorbereiden om over te stappen
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2010-06-25
In upstream:
Voorbereiden om over te schakelen
Suggested by Balaam's Miracle on 2007-09-25
Located in windows/C/preparing.xml:15(title)
18.
While applications available for Ubuntu support most common file types, there are still many file types which are not supported. If you have files in an unsupported format, it is recommended that you try to convert them to a supported format before switching. This section covers some common, unsupported or only partially-supported file types and lists possible alternatives and methods of conversion.
Hoewel de in Ubuntu beschikbare toepassingen de meest voorkomende bestandstypen ondersteunen, zijn er nog steeds veel bestandstypen die niet worden ondersteund. Als u bestanden heeft in een niet-ondesteunde indeling, dan is het raadzaam om deze te proberen te converteren naar een ondersteunde indeling voordat u overstapt. Deze sectie behandelt enkele vaak voorkomende, niet- of slechts gedeeltelijk ondersteunde bestandstypen en biedt mogelijke alternatieven en conversiemethoden.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2010-07-14
In upstream:
Hoewel de in Ubuntu beschikbare toepassingen de meest voorkomende bestandstypen ondersteunen, zijn er nog steeds veel bestandstypen die niet worden ondersteund. Als u bestanden hebt in een niet-ondesteunde indeling, is het raadzaam om deze te proberen te converteren naar een ondersteunde indeling voordat u overstapt. Deze sectie behandelt enkele vaak voorkomende, niet- of slechts gedeeltelijk ondersteunde bestandstypen en biedt mogelijke alternatieven en conversiemethoden.
Suggested by Balaam's Miracle on 2007-12-22
Located in windows/C/preparing.xml:20(para)
43.
Ubuntu office applications can read most common office document formats without the need for conversion
De Ubuntu kantoortoepassingen kunnen de meeste veelgebruikte kantoordocument-indelingen lezen zonder dat deze geconverteerd hoeven te worden.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2010-06-25
In upstream:
De Ubuntu kantoortoepassingen kunnen de meeste veel voorkomende kantoordocument-indelingen lezen zonder dat deze geconverteerd hoeven te worden.
Suggested by Balaam's Miracle on 2007-12-22
Located in windows/C/preparing.xml:62(emphasis)
44.
The default office suite of Ubuntu, <application>OpenOffice.org</application>, supports very many office document formats right out of the box. These include many of the Microsoft Office, Corel and Lotus formats. If you find that you do have files in formats which are unsupported, it is likely that your existing office suite or application will have the ability to save the files to a better-supported format.
Het standaard officepakket van Ubuntu, <application>OpenOffice.org</application>, ondersteunt standaard zeer veel kantoordocument-indelingen. Hieronder vallen veel van de indelingen van Microsoft Office, Corel en Lotus. Als u toch documenten in niet-ondersteunde indelingen heeft, dan is het waarschijnlijk dat uw huidige officepakket of -toepassing de mogelijkheid biedt om de bestanden in een beter ondersteunde indeling op te slaan.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2010-06-25
In upstream:
Het standaard officepakket van Ubuntu, <application>OpenOffice.org</application>, ondersteunt standaard zeer veel kantoordocument-indelingen. Hieronder vallen veel van Microsoft Office, Corel en Lotus indelingen. Als u toch documenten in niet-ondersteunde indelingen hebt, dan is het waarschijnlijk dat uw huidige officepakket of -toepassing de mogelijkheid biedt om de bestanden in een beter ondersteunde indeling op te slaan.
Suggested by Balaam's Miracle on 2007-12-22
Located in windows/C/preparing.xml:64(para)
45.
The OpenDocument file formats are gaining popularity and are expected to become the de facto supported office formats for Ubuntu. While many older applications cannot save to the OpenDocument format, other formats such as .doc and RTF are also well supported.
De OpenDocument-bestandsindelingen winnen aan populariteit en men verwacht dat deze de 'de facto' ondersteunde kantoordocument-indelingen in Ubuntu gaan worden. Omdat veel oudere toepassingen de OpenDocument-indeling niet kunnen opslaan, worden andere formaten zoals .doc en RTF ook goed ondersteund.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2010-06-25
In upstream:
De OpenDocument bestandsindelingen winnen aan populariteit en men verwacht dat deze de 'de facto' ondersteunde kantoordocument-indelingen in Ubuntu gaan worden. Omdat veel oudere toepassingen de OpenDocument indeling niet kunnen opslaan, worden andere formaten zoals .doc en RTF ook goed ondersteund.
Suggested by Balaam's Miracle on 2007-12-22
Located in windows/C/preparing.xml:65(para)
47.
Some file formats are specific to particular Windows-only applications, and so cannot be used with Ubuntu software
Sommige bestandsindelingen zijn eigen aan bepaalde toepassingen die alleen voor Windows beschikbaar zijn, en kunnen dus niet gebruikt worden met Ubuntu-software
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2010-06-25
In upstream:
Sommige bestandsindelingen zijn eigen aan bepaalde toepassingen die alleen voor Windows beschikbaar zijn, en kunnen dus niet gebruikt worden met Ubuntu software
Suggested by Balaam's Miracle on 2007-12-22
Located in windows/C/preparing.xml:70(emphasis)
51.
The Internet connection settings which are relevant to you will depend on the type and supplier of your Internet connection. Your supplier will generally be able to advise you of the relevant settings if you encounter difficulties in finding them yourself.
De voor u relevante internetverbindingsinstellingen, zijn afhankelijk van het type en de leverancier van uw internetverbinding. Als u problemen ondervindt bij het vinden van de instellingen, zal uw leverancier over het algemeen in staat zijn om u informatie over de juiste instellingen te verstrekken.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2010-06-25
In upstream:
De voor u relevante Internetverbindingsinstellingen, zijn afhankelijk van het type en de leverancier van uw internetverbinding. Als u problemen ondervindt bij het vinden van de instellingen, zal uw leverancier over het algemeen in staat zijn om u informatie over de juiste instellingen te verstrekken.
Suggested by Hannie Dumoleyn on 2009-10-17
Located in windows/C/preparing.xml:78(para)
52.
If you connect to the Internet using a network or router, see <xref linkend="preparing-settings-network"/> for instructions.
Zie <xref linkend="preparing-settings-network"/> voor instructies als u met behulp van een netwerk of een router verbinding maakt met het internet.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2010-06-25
In upstream:
Als u met behulp van een netwerk of een router verbinding maakt met het internet, zie <xref linkend="preparing-settings-network"/> voor instructies.
Suggested by Balaam's Miracle on 2008-02-26
Located in windows/C/preparing.xml:80(para)
54.
Below is a list of common settings which you are likely to need:
Hieronder vindt u een lijst van veelvoorkomende instellingen die u waarschijnlijk nodig zult hebben:
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2010-06-25
In upstream:
Hieronder vindt u een lijst van veelvoorkomende instellingen die u mogelijk nodig zult hebben:
Suggested by Hannie Dumoleyn on 2009-10-17
Located in windows/C/preparing.xml:84(para) windows/C/preparing.xml:99(para)
65.
It is possible that you may also require the following technical information, which should be available from your Internet service provider:
Het is mogelijk dat u ook de volgende technische informatie nodig heeft. Deze zou verkrijgbaar moeten zijn via uw internetprovider.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2010-06-25
In upstream:
Het is mogelijk dat u ook de volgende technische informatie nodig hebt. Deze zou verkrijgbaar moeten zijn via uw internetprovider.
Suggested by Balaam's Miracle on 2008-02-26
Located in windows/C/preparing.xml:106(para)
110 of 62 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Balaam's Miracle, Bart Cramer, FD, Hannie Dumoleyn, Jan Claeys, Maikel Stuivenberg, Redmar, Redmar, Ubuntu Documentation Committers, cumulus007, zever.