Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 329 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentační projekt Ubuntu)
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2007-10-04
Located in windows/C/windows-C.omf:6(creator) windows/C/windows-C.omf:7(maintainer)
2.
If you have been using Windows
Pokud jste používali Windows
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2008-02-27
Located in windows/C/windows-C.omf:8(title) windows/C/windows.xml:15(title)
3.
2006-09-07
07-09-2006
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2007-10-04
Located in windows/C/windows-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
Placeholder.
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2007-10-04
Located in windows/C/windows-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Poděkování a licence
Translated and reviewed by Vojtěch Smejkal on 2007-04-05
Located in windows/C/windows.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Tento dokument je spravován dokumentačním týmem Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Pokud chcete shlédnout seznam přispěvatelů, navštivte <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">stránku přispěvatelů</ulink>
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2008-10-15
Located in windows/C/windows.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tento dokument je uveřejněn pod licencí Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Martin Böhm on 2007-04-01
Located in windows/C/windows.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Jste oprávněni upravovat, rozšiřovat a vylepšovat zdrojový kód dokumentace Ubuntu pod podmínkami této licence. Všechny odvozené práce musí být uveřejněny pod touto licencí.
Translated and reviewed by Martin Böhm on 2007-04-01
Located in windows/C/windows.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Tato dokumentace je distribuována s vírou, že bude užitečná, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; dokonce bez předpokládané záruky OBCHODOVATELNOSTI nebo ZPŮSOBILOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, JAK JE POPSÁNO V TOMTO USTANOVENÍ.
Translated and reviewed by Martin Böhm on 2007-04-01
Located in windows/C/windows.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kopie licence je dostupná zde: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2008-10-15
Located in windows/C/windows.xml:11(para)
110 of 329 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Guniš, Chrizofilax, Jiří Kouba, Kamil Páral, Lubomír Sedlář, Martin Böhm, Michal Várady, Vojtech Vitek (V-Teq), Vojtěch Smejkal, Václav Čermák, dvx, escamilo.