Translations by Szymon Nieznański

Szymon Nieznański has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

12 of 2 results
31.
A list of detected printers will be displayed. If your desired printer appears, select it. If your printer is directly connected to a Windows machine on your network, choose <guilabel>Windows Printer via SAMBA</guilabel>. Otherwise, select the protocol your printer uses to communicate, or click <guilabel>Find Network Printer</guilabel> to manually enter a hostname or IP.
2013-01-07
Pojawi się lista wykrytych drukarek. Jeśli żądana drukarka pojawi się na liście, wybierz ją. Jeśli twoja drukarka jest bezpośrednio połączona z komputerem z Windows w twojej sieci, wybierz <guilabel>Drukarka Windows przez SAMBA</guilabel>. W innym wypadku wybierz protokół używany przez twoją drukarkę lub kliknij <guilabel>Znajdź Drukarkę Sieciową</guilabel> aby ręcznie wpisać nazwę hosta lub IP.
63.
Click <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Graphics</guimenuitem><guimenuitem>Simple Scan</guimenuitem></menuchoice>.
2013-01-07
Kliknij <menuchoice><guimenu>Aplikacje</guimenu><guimenuitem>Grafika</guimenuitem><guimenuitem>Simple Scan</guimenuitem></menuchoice>.