Translations by Daniel Høyer Iversen

Daniel Høyer Iversen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
~
If you’ve been using Windows
2008-06-21
Hvis du har brukt Windows
2008-06-21
Hvis du har brukt Windows
2008-06-21
Hvis du har brukt Windows
~
The role of the administrator
2008-06-21
Rollen til administratoren
2008-06-21
Rollen til administratoren
2008-06-21
Rollen til administratoren
~
An overview of your desktop and how to use it
2008-06-21
Et overblikk over ditt skrivebord og hvordan bruke det
2008-06-21
Et overblikk over ditt skrivebord og hvordan bruke det
2008-06-21
Et overblikk over ditt skrivebord og hvordan bruke det
~
Basic computer skills
2008-06-21
Grunnleggende datakunnskaper
2008-06-21
Grunnleggende datakunnskaper
2008-06-21
Grunnleggende datakunnskaper
3.
New to Ubuntu?
2008-06-21
Ny Ubuntubruker?
7.
Credits and License
2008-06-21
Bidragsytere og lisens
9.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2008-06-21
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
10.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2008-06-21
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre Ubuntu-dokumentasjonens kildekoder under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
14.
Ubuntu Documentation Project
2008-06-21
Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu
15.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
2008-06-21
Canonical Ltd. og medlemmer av <placeholder-1/>
16.
The Ubuntu Documentation Project
2008-06-21
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
17.
During installation of Ubuntu, a single user and password is created. However, any modern operating system permits multiple users to operate the computer while preserving their own personal settings and files. On Ubuntu, each user has their own <emphasis>home directory</emphasis> in which files and settings are stored. Further, each user can be part of one or more <emphasis>groups</emphasis>, which define which parts of the system that user has access to.
2008-06-21
Under installasjonen av Ubuntu blir det kun opprettet en brukerkonto, Etter installasjon er det mulig å opprette flere kontoer, slik at hver bruker kan ha egne personlige innstillinger. I Ubuntu er det slik at hver bruker får en egen <emphasis>hjemmekatalog</emphasis> hvor personlige filer og innstillinger blir lagret. Videre kan hver bruker også være medlem av en eller flere <emphasis>grupper</emphasis>. Gruppetilhørighet avgjør hvilke deler av systemet den brukeren skal ha adgang til.