Translations by Maciej Bęcławski

Maciej Bęcławski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

12 of 2 results
60.
Run <application>Computer Janitor</application> by clicking <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guisubmenu>Administration</guisubmenu><guisubmenu>Computer Janitor</guisubmenu></menuchoice>. This will remove unused or obsolete software packages from your computer. Read the list of packages carefully before you click <guibutton>Cleanup</guibutton>; packages that you have manually downloaded and installed may be listed as unused, even though they are not.
2010-03-16
Uruchom <application>Computer Janitor</application> klikając na <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guisubmenu>Administracja</guisubmenu><guisubmenu>Computer Janitor</guisubmenu></menuchoice>. Pomoże on usunąć nieużywane lub niepotrzebne oprogramowanie z Twojego komputera. Przeczytaj listę programów uważnie zanim klikniesz na <guibutton>Wyczyść</guibutton>; programy które nie były zainstalowane z repozytorium mogą być zaznaczone jako nie używane, mimo tego że są używane.
141.
You can manually put your computer into a power-saving mode by pressing the <application>User Switcher</application> in the top right hand corner of the screen and then pressing the appropriate button.
2009-03-30
Można wprowadzić komputer w tryb oszczędzania energii klikając na <application>Przełączanie Użytkownika</application> w prawym górnym rogu ekranu i wybierając odpowiednią opcję.