Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 183 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
(no translation yet)
Suggestions:
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentasjonsprosjekt)
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by efikkan on 2010-02-02
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu dokumentasjonsprosjekt)
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Alvin on 2008-01-25
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Dokumentasjons Prosjekt)
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Tor Harald Thorland on 2006-05-12
Located in hardware/C/hardware-C.omf:6(creator) hardware/C/hardware-C.omf:7(maintainer)
2.
Working with Hardware Devices
(no translation yet)
Suggestions:
Arbeide med maskinvareenheter
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-25
Located in hardware/C/hardware-C.omf:8(title) hardware/C/hardware.xml:19(title)
3.
2006-09-07
(no translation yet)
Suggestions:
07.09.2006
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by efikkan on 2010-01-27
2006-09-07
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-22
07-09-2006
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Christian Aasan on 2008-10-07
Located in hardware/C/hardware-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
(no translation yet)
Suggestions:
Plassholder.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by efikkan on 2010-01-27
Plassholder
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Daniel Høyer Iversen on 2007-09-27
Located in hardware/C/hardware-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
(no translation yet)
Suggestions:
Bidragsytere og lisens
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by efikkan on 2009-08-27
Medvirkende og lisens
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Sigurd Gartmann on 2007-03-30
Medvirkende og Lisens
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Jørgen Tellnes on 2007-06-21
Located in hardware/C/hardware.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
(no translation yet)
Suggestions:
Dette dokumentet blir vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsgruppe (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en liste over bidragsytere, se <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">bidragsytere</ulink>
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by efikkan on 2009-08-27
Dette dokumentet vedlikeholdes av Ubuntus dokumentasjonsteam (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en oversikt over bidragsytere, se <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">Bidragsytere</ulink>
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Christian Aasan on 2009-01-16
Located in hardware/C/hardware.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
(no translation yet)
Suggestions:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by efikkan on 2009-08-27
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Christian Aasan on 2009-01-16
Located in hardware/C/hardware.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
(no translation yet)
Suggestions:
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by efikkan on 2010-01-27
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre Ubuntu-dokumentasjonens kildekode under vilkårene til denne lisensen. Alt arbeid basert på denne dokumentasjonen må utgis under samme lisens.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Håvard Havdal on 2008-04-09
Located in hardware/C/hardware.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
(no translation yet)
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by efikkan on 2010-01-27
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den skal være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; uten en gang den underforståtte garantien av OMSETTELIGHET eller PASSELIGHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL SOM BESKRIVES I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Håvar on 2007-10-19
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den skal være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den anmodede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIFIK HENSIKT SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Tor Harald Thorland on 2007-05-12
Located in hardware/C/hardware.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
(no translation yet)
Suggestions:
Lisensen finner du her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by efikkan on 2010-01-27
En kopi av lisensavtalen er tilgjengelig her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml"> Creative Commons ShareAlike License </ ulink>.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Christian Aasan on 2009-01-16
Located in hardware/C/hardware.xml:11(para)
110 of 183 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bjarne Petterteig, Matthew East.