Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
918 of 184 results
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at han kan vera nyttig, men UTAN NOKON GARANTI, heller ikkje med den underforståtte garantien for KURANT KVALITET eller at han er BRUKBAR FOR EIT SPESIFIKT FORMÅL SOM SKILDRA I ANSVARSFRÅSKRIVINGA.
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in hardware/C/hardware.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Lisensen finner du her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Lisensavtalen finn du her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in hardware/C/hardware.xml:11(para)
11.
2008
2008
Translated by Håvard Berland
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Located in hardware/C/hardware.xml:14(year)
12.
Ubuntu Documentation Project
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in hardware/C/hardware.xml:15(ulink)
13.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
Canonical Ltd. og medlemmer av <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Morten Mytting Wang
Located in hardware/C/hardware.xml:15(holder)
14.
The Ubuntu Documentation Project
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Translated by Bjørn Petter Kysnes
Reviewed by Daniel Høyer Iversen
Suggestions:
Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in hardware/C/hardware.xml:18(publishername)
15.
Your computer consists of a number of connected devices, which are collectively known as computer <emphasis>hardware</emphasis>.
Datamaskinen din består av en rekke tilkoblede enheter, også kjent som <emphasis>maskinvare</emphasis>.
Translated by Bjørn Petter Kysnes
Reviewed by Daniel Høyer Iversen
Located in hardware/C/hardware.xml:22(para)
16.
Ubuntu normally configures your hardware automatically, but there may be occasions when you need to make changes to hardware settings yourself. This section provides information on tools which can be used to configure your hardware.
Ubuntu stiller normalt inn maskinvaren din automatisk, men det kan hende at du må gjøre endringer i maskinvare-innstillingene dine selv. Dette emnet gir en innføring i verktøy som kan brukes for å stille inn maskinvaren din.
Translated and reviewed by efikkan
Located in hardware/C/hardware.xml:23(para)
17.
Proprietary drivers
Proprietære drivere
Translated by Launchpad Translations Administrators
Located in hardware/C/hardware.xml:25(title)
18.
Some devices attached to your computer may need proprietary drivers to be installed in order to work properly.
Noen enheter koblet til datamaskinen din kan hende trenger proprietære drivere for å virke som de skal.
Translated by Launchpad Translations Administrators
Located in hardware/C/hardware.xml:26(para)
918 of 184 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bjørn Ove Wærås, Bjørn Petter Kysnes, Daniel Høyer Iversen, Hans Joachim Desserud, Håvard Berland, Kai Arne, Kent Vegard Evjen, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Morten Mytting Wang, efikkan.