Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
615 of 184 results
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Dette dokumentet blir vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsgruppe (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en liste over bidragsytere, se <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">bidragsytere</ulink>
Translated and reviewed by efikkan on 2009-08-27
Suggestions:
Dette dokumentet vert vedlikehalde av Ubuntu sitt dokumentasjonslag (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For ein oversikt over bidragsytarar, sjå <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">Bidragsytarar</ulink>
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll on 2008-10-18
Located in hardware/C/hardware.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by efikkan on 2009-08-27
Suggestions:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in hardware/C/hardware.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-27
Suggestions:
Du står fritt til å endra, utvida og forbetra kjeldekoden i Ubuntu-dokumentasjonen under vilkåra til denne lisensen. Alt avleidd arbeid må publiserast under denne lisensen.
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in hardware/C/hardware.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-27
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at han kan vera nyttig, men UTAN NOKON GARANTI, heller ikkje med den underforståtte garantien for KURANT KVALITET eller at han er BRUKBAR FOR EIT SPESIFIKT FORMÅL SOM SKILDRA I ANSVARSFRÅSKRIVINGA.
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in hardware/C/hardware.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Lisensen finner du her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-27
Suggestions:
Lisensavtalen finn du her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll on 2008-10-18
Located in hardware/C/hardware.xml:11(para)
11.
2008
2008
Translated by Håvard Berland on 2009-09-29
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-10-03
Located in hardware/C/hardware.xml:14(year)
12.
Ubuntu Documentation Project
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-27
Suggestions:
Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll on 2008-05-29
Located in hardware/C/hardware.xml:15(ulink)
13.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
Canonical Ltd. og medlemmer av <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Morten Mytting Wang on 2008-03-24
Located in hardware/C/hardware.xml:15(holder)
14.
The Ubuntu Documentation Project
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Translated by Bjørn Petter Kysnes on 2007-09-30
Reviewed by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-19
Suggestions:
Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-hardware in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in hardware/C/hardware.xml:18(publishername)
15.
Your computer consists of a number of connected devices, which are collectively known as computer <emphasis>hardware</emphasis>.
Datamaskinen din består av en rekke tilkoblede enheter, også kjent som <emphasis>maskinvare</emphasis>.
Translated by Bjørn Petter Kysnes on 2007-09-30
Reviewed by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-19
Located in hardware/C/hardware.xml:22(para)
615 of 184 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bjørn Ove Wærås, Bjørn Petter Kysnes, Daniel Høyer Iversen, Hans Joachim Desserud, Håvard Berland, Kai Arne, Kent Vegard Evjen, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Morten Mytting Wang, efikkan.