Browsing Lithuanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lithuanian guidelines.
110 of 184 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu dokumentacijos projektas)
Translated and reviewed by Aurimas Fišeras on 2009-10-15
Located in hardware/C/hardware-C.omf:6(creator) hardware/C/hardware-C.omf:7(maintainer)
2.
Working with Hardware Devices
(no translation yet)
Located in hardware/C/hardware-C.omf:8(title) hardware/C/hardware.xml:19(title)
3.
2006-09-07
2006-09-07
Translated and reviewed by Aurimas Fišeras on 2009-10-15
Located in hardware/C/hardware-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
(no translation yet)
Located in hardware/C/hardware-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Padėkos ir licencija
Translated and reviewed by Mantas Kriaučiūnas on 2008-07-20
Located in hardware/C/hardware.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Šis dokumentas yra prižiūrimas Ubuntu dokumentacijos komandos (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Bendradarbių sąrašą rasite <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">čia</ulink>
Translated and reviewed by Aurimas Fišeras on 2009-10-15
Located in hardware/C/hardware.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Šis dokumentas pateikiamas Creative Commons ShareAlike 2.5 licenzijos sąlygomis (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Mantas Kriaučiūnas on 2008-07-20
Located in hardware/C/hardware.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Galite nevaržomai keisti, plėsti ir tobulinti Ubuntu dokumentacijos pirminį tekstą pagal šios licencijos sąlygas. Visi neoriginalūs darbai turi būti išleisti pagal šią licenciją.
Translated and reviewed by Aurimas Fišeras on 2009-10-15
Located in hardware/C/hardware.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Šis dokumentas platinamas tikintis, kad jis bus naudingas, tačiau BE JOKIOS GARANTIJOS; net be garantijos, nustatytos TINKAMUMUI PREKYBAI ,AR TINKAMUMUI KONKREČIAI PASKIRČIAI KAIP APRAŠYTA PASIŽADĖJIME.
Translated and reviewed by Aurimas Fišeras on 2009-10-15
Located in hardware/C/hardware.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Licencijos kopija yra čia: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Aurimas Fišeras on 2009-10-15
Located in hardware/C/hardware.xml:11(para)
110 of 184 results

This translation is managed by Ubuntu Lithuanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aurimas Fišeras, Mantas Kriaučiūnas, Matthew East.