Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 184 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentační projekt Ubuntu)
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2008-03-29
Located in hardware/C/hardware-C.omf:6(creator) hardware/C/hardware-C.omf:7(maintainer)
2.
Working with Hardware Devices
Práce s hardwarovými zařízeními
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2009-03-27
Located in hardware/C/hardware-C.omf:8(title) hardware/C/hardware.xml:19(title)
3.
2006-09-07
7. září 2006
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2008-03-29
Located in hardware/C/hardware-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
Placeholder.
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2008-03-30
Located in hardware/C/hardware-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Zásluhy a licence
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2008-03-29
Located in hardware/C/hardware.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Tento dokument je spravován dokumentačním týmem Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Pokud chcete shlédnout seznam přispěvatelů, navštivte <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">stránku přispěvatelů</ulink>
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2008-10-15
Located in hardware/C/hardware.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tento dokument je uveřejněn pod licencí Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2008-03-29
Located in hardware/C/hardware.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Máte možnost upravovat, rozšiřovat a vylepšovat zdrojový kód dokumentace Ubuntu dle podmínek této licence. Veškerá odvozená díla musí být vydána pod touto licencí.
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2008-03-29
Located in hardware/C/hardware.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Dokumentace je šířena v dobré víře, že bude užitečná, avšak je BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce bez předpokládané záruky OBCHODOVATELNOSTI či VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, JAK JE POPSÁNO V PROHLÁŠENÍ.
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2008-03-29
Located in hardware/C/hardware.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kopie licence je dostupná zde: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2008-10-15
Located in hardware/C/hardware.xml:11(para)
110 of 184 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Guniš, Avenal Richmond, Budulman, Kamil Páral, Libor Šedivý, escamilo, jonnyb, stuchy, thomick, trainmaster.