Browsing Bulgarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bulgarian guidelines.
110 of 184 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Проект за документация на Ubuntu)
Translated and reviewed by Krasimir Chonov
Located in hardware/C/hardware-C.omf:6(creator) hardware/C/hardware-C.omf:7(maintainer)
2.
Working with Hardware Devices
Работа с хардуерни устройства
Translated and reviewed by Krasimir Chonov
Located in hardware/C/hardware-C.omf:8(title) hardware/C/hardware.xml:19(title)
3.
2006-09-07
2006-09-07
Translated and reviewed by Krasimir Chonov
Located in hardware/C/hardware-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
Контейнер.
Translated and reviewed by Krasimir Chonov
Located in hardware/C/hardware-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Заслуги и лиценз
Translated and reviewed by Krasimir Chonov
Located in hardware/C/hardware.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Този документ се поддържа от екипа за документация на Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Списъкът с учатниците в този екип вижте на <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Translated and reviewed by Krasimir Chonov
Located in hardware/C/hardware.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Този документ е достъпен под лиценза Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Krasimir Chonov
Located in hardware/C/hardware.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Имате правото свободно да променяте, разширявате и подобрявате изходния код на Ubuntu документацията при условията на този лиценз. Всички производни разработки трябва да бъдат под силата на този лиценз.
Translated and reviewed by Krasimir Chonov
Located in hardware/C/hardware.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Този документ се разпространява с надеждата, че ще бъде полезен, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ; дори без косвена гаранция за ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА или ПРИГОДНОСТ ЗА УПОТРЕБА С ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, КАКТО Е ОПИСАНО В РАЗДЕЛА ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВА.
Translated and reviewed by Krasimir Chonov
Located in hardware/C/hardware.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Копие на лиценза може да намерите тук: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Krasimir Chonov
Located in hardware/C/hardware.xml:11(para)
110 of 184 results

This translation is managed by Ubuntu Bulgarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alex Stanev, Krasimir Chonov, Pepino, Ve4ernik, krak.