Translations by Daniel Høyer Iversen

Daniel Høyer Iversen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

137 of 37 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2007-11-15
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu dokumentasjonsprosjekt)
3.
2006-09-07
2007-11-15
2006-09-07
4.
Placeholder.
2007-11-15
Plassholder.
16.
man intro(1)
2007-11-15
man intro(1)
18.
This guide will make you familiar with basic GNU/Linux shell commands. It is not intended to be a complete guide to the command line, just an introduction to complement Ubuntu's graphical tools.
2007-11-15
Denne guiden vil gjøre deg kjent med grunnleggende GNU/Linux shell kommandoer. Den er ikke beregnet på å være en komplett guide til kommando linjen, bare en introduksjon til Ubuntus grafiske verktøy.
27.
To navigate into the root directory, type: <screen>cd /</screen>
2007-11-15
For å gå til rotmappen, skriv: <screen>cd /</screen>
31.
To navigate to the previous directory (or back), type: <screen>cd -</screen>
2007-11-15
For å gå til den forrige mappen (eller tilbake), skriv: <screen>cd -</screen>
33.
pwd
2007-11-15
pwd
36.
ls
2007-11-15
ls
49.
df
2007-11-15
df
51.
free
2007-11-15
ledig
52.
The <command>free</command> command displays the amount of free and used memory in the system. <screen>free -m</screen> will give the information using megabytes, which is probably most useful for current computers.
2007-11-15
Kommandoen <command>free</command> viser hvor mye ledig og brukt minne som finnes på systemet. <screen>free -m</screen> gir informasjon i MegaByte, hvilket er mest nyttig for de fleste datamaskiner.
53.
top
2007-11-15
øverst
54.
The <command>top</command> command displays information on your GNU/Linux system, running processes and system resources, including CPU, RAM &amp; swap usage and total number of tasks being run. To exit <application>top</application>, press <keycap>q</keycap>.
2007-11-15
Kommandoen <command>top</command> viser informasjon om ditt GNU/Linux system, kjørende prosesser og systemressurser inkludert CPU (prosessor), RAM &amp; bruk av vekselminne og totalt antall oppgaver som kjører. For å avslutte<application>top</application>, trykk <keycap>q</keycap>.
55.
uname
2007-11-15
uname
56.
The <command>uname</command> command with the <emphasis role="strong">-a</emphasis> option, prints all system information, including machine name, kernel name &amp; version, and a few other details. Most useful for checking which kernel you're using.
2007-11-15
Kommandoen <command>uname</command> sammen med tilvalget <emphasis role="strong">-a</emphasis> , skriver all systeminformasjon inkludert maskinnavn, kjernenavn &amp; versjon, og noen andre detaljer. Mest nyttig for å finne ut hvilken kjerne du anvender.
57.
lsb_release
2007-11-15
lsb_release
67.
Options
2007-11-15
Alternativer
70.
"Man" and getting help
2007-11-15
"Man" og får hjelp
78.
Searching for man files
2007-11-15
Søker etter man-filer
79.
If you aren't sure which command or application you need to use, you can try searching the man files.
2007-11-15
Hvis du er i tvil om hvilken kommando eller hvilke program du vil bruke, kan du prøve å søke i man-filene.
89.
Other Useful Things
2007-11-15
Andre nyttige ting
94.
Takes you back to a more recent command.
2007-11-15
Tar deg tilbake til nylig brukte kommandoer.
95.
Enter
2007-11-15
Gå inn i
97.
Tab
2007-11-15
Tabulator
98.
A very useful feature. It autocompletes any commands or filenames, if there's only one option, or else gives you a list of options.
2007-11-15
Et meget nyttig hjelpemiddel er automatisk fullføring av kommandoer eller filnavn, om det kun er et alternativ, ellers vil den gi deg en liste over muligheter.
99.
Change the text
2007-11-15
Endre teksten
106.
Ctrl
2007-11-15
Ctrl
107.
k
2007-11-15
k
108.
Deletes from the current cursor position to the end of the line.
2007-11-15
Fjerner fra den nåværende markørposisjon til linjeslutt.
109.
u
2007-11-15
u
110.
Deletes the whole of the current line.
2007-11-15
Fjerner hele nåværende linje.
111.
w
2007-11-15
w
112.
Deletes the word before the cursor.
2007-11-15
Fjerner ord foran markøren.
113.
More Information
2007-11-15
Mer informasjon
114.
The following online guides are available:
2007-11-15
Følgende veiledende håndbøker er tilgjengelig på internett:
115.
<ulink url="https://help.ubuntu.com/community/AptGetHowto"> AptGetHowto</ulink> - using apt-get to install packages from the command line.
2007-11-15
<ulink url="https://help.ubuntu.com/community/AptGetHowto"> Apt Brukerhåndbok</ulink> - Hvordan bruke apt-get til å installer pakker og programmer fra terminalen