Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 11 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentacijski projekt Ubuntu)
Translated and reviewed by Dražen Matešić on 2010-09-03
In upstream:
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentacijski projekt Ubunta)
Suggested by Matic Zgur on 2007-03-21
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:6(creator) advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:7(maintainer)
2.
Advanced Topics
Napredne teme
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-08-31
In upstream:
Napredne vsebine
Suggested by Vanja Cvelbar on 2007-10-17
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:8(title) advanced-topics/C/advanced-topics.xml:15(title)
4.
Placeholder
Držalo
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-08-31
In upstream:
Držalec mesta
Suggested by Martin Božič on 2008-04-17
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:11(description)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Ta dokument vzdržuje dokumentacijska skupina Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Seznam avtorjev prispevkov se nahaja na <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">strani o avtorjih</ulink>
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-09-03
In upstream:
Ta dokument vzdržuje ekipa Ubuntu dokumentacije (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Oglejte si <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">seznam sodelujočih</ulink>
Suggested by Martin Božič on 2009-10-04
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ta dokument je na voljo pod licenco Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-08-31
In upstream:
Dokument je na voljo pod licenco Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Suggested by Vanja Cvelbar on 2007-10-17
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Izvorno kodo dokumentacije Ubuntu lahko prosto spreminjate, razširjate in izboljšate pod pogoji te licence. Vsa izpeljana dela morajo biti izdana pod enako licenco.
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-09-03
In upstream:
Dokumentacijsko izvorno kodo Ubuntu lahko prosto spreminjate, razširjate in izboljšate pod pogoji te licence. Vsa izpeljana dela morajo biti izdana pod enako licenco.
Suggested by Vanja Cvelbar on 2007-10-17
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ta dokumentacija se razširja v upanju, da bo koristna, vendar je BREZ KAKRŠNEGAKOLI JAMSTVA; tudi brez vštetega jamstva CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, KOT JE OPISANO V IZJAVI O OMEJITVI ODGOVORNOSTI.
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-08-31
In upstream:
Ta dokumentacija se razširja v upanju, da bo koristna, vendar BREZ KAKRŠNEGAKOLI JAMSTVA; tudi brez vštetega jamstva CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, KOT JE OPISANO V IZJAVI O OMEJITVI ODGOVORNOSTI.
Suggested by Vanja Cvelbar on 2007-10-17
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kopija licence je na voljo na: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-08-31
In upstream:
Kopija licence je na voljo na: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>
Suggested by Zan Dobersek on 2009-07-18
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:11(para)
12.
Ubuntu Documentation Project
Dokumentacijski projekt Ubuntu
Translated and reviewed by Dražen Matešić on 2010-09-03
In upstream:
Projekt Ubuntu dokumentacije
Suggested by Martin Božič on 2008-04-17
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:15(ulink)
18.
Terminal Commands References (<placeholder-1/>)
Povzetek ukazov terminala (<placeholder-1/>)
Translated and reviewed by Klemen Košir on 2010-08-31
In upstream:
Povzetek ukazov terminala (<placeholder-1/)
Suggested by Martin Božič on 2008-04-17
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:35(ulink)
110 of 11 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dražen Matešić, Klemen Košir, Martin Božič, Matic Zgur, Vanja Cvelbar, Zan Dobersek.