Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 21 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentačný projekt Ubuntu)
Translated and reviewed by Matej Duman on 2007-12-06
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:6(creator) advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:7(maintainer)
2.
Advanced Topics
Pokročilé témy
Translated and reviewed by Matej Duman on 2007-09-29
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:8(title) advanced-topics/C/advanced-topics.xml:15(title)
3.
2006-09-07
7.9.2006
Translated and reviewed by Matej Duman on 2007-12-06
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:9(date)
4.
Placeholder
Rezervované miesto
Translated and reviewed by Matej Duman on 2007-12-06
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Poďakovanie a licencia
Translated and reviewed by Matej Duman on 2007-12-06
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Tento dokument spravuje dokumentačný tím Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Ak chcete zobraziť zoznam prispievateľov, pokračujte na <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">stránku prispievateľov</ulink>.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-04-12
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tento dokument je dostupný za podmienok licencie Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-04-13
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Môžete slobodne meniť, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy dokumentácie Ubuntu za podmienok tejto licencie. Všetky odvodené práce musia byť vydané za podmienok tejto licencie.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-04-13
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Táto dokumentácia je šírená v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; ktorá nezahŕňa ani implicitnú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE POPÍSANÉ V ZRIEKNUTÍ SA ZÁRUKY.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-04-13
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kópia licencie je dostupná tu: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-04-12
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:11(para)
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Laco Gubík, Matej Duman, RedDwarf, Roman Priesol.