Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 21 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Projekt Dokumentacji Ubuntu)
Translated and reviewed by Dominik Zablotny on 2007-03-21
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:6(creator) advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:7(maintainer)
2.
Advanced Topics
Tematy zaawansowane
Translated by Pawel Dyda on 2007-07-10
Reviewed by Pawel Dyda on 2007-07-19
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:8(title) advanced-topics/C/advanced-topics.xml:15(title)
3.
2006-09-07
2006-09-07
Translated and reviewed by Dominik Zablotny on 2007-03-21
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:9(date)
4.
Placeholder
Symbol zastępczy
Translated and reviewed by Pawel Dyda on 2007-07-19
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Podziękowania i licencja
Translated and reviewed by Pawel Dyda on 2007-07-19
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Ten dokument jest pod opieką Zespołu Dokumentacji Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Jeśli interesuje cię lista zaangażowanych osób, zobacz <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">stronę współtwórców</ulink>
Translated and reviewed by Tomasz 'Zen' Napierala on 2008-11-03
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ten dokument jest dostępny na licencji Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Pawel Dyda on 2007-07-19
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Masz prawo modyfikować, rozszerzać i poprawiać kod źródłowy dokumentacji Ubuntu pod warunkami zawartymi w niniejszej licencji. Wszelkie dzieła pochodne muszą być udostępniane na niniejszej licencji.
Translated and reviewed by Pawel Dyda on 2007-07-19
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ten dokument jest rozpowszechniany z nadzieją, iż będzie przydatny, ale BEZ ŻADNYCH GWARANCJI; nawet bez dorozumianej gwarancji ZGODNOŚCI Z UMOWĄ lub MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W KONKRETNYM CELU OPISANEJ W OŚWIADCZENIU.
Translated and reviewed by Dominik Zablotny on 2007-03-21
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kopia licencji jest dostępna tutaj: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Licencja Creative Commons ShareAlike</ulink>.
Translated and reviewed by Tomasz 'Zen' Napierala on 2008-11-03
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:11(para)
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dominik Zablotny, Pawel Dyda, Piotr Strębski, Tomasz 'Zen' Napierala, Wiatrak, eXine, tEster.