Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 21 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentasjonsprosjekt)
Translated and reviewed by efikkan on 2009-07-03
Suggestions:
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu)
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-advanced-topics in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:6(creator) advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:7(maintainer)
2.
Advanced Topics
Avanserte emner
Translated and reviewed by Jørgen Tellnes on 2007-05-16
Suggestions:
Avanserte emne
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-advanced-topics in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:8(title) advanced-topics/C/advanced-topics.xml:15(title)
3.
2006-09-07
07.09.2006
Translated and reviewed by efikkan on 2009-07-03
Suggestions:
2006-09-07
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-advanced-topics in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
07/09-2006
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-advanced-topics in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Kurt-Rune Bergset on 2010-08-01
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:9(date)
4.
Placeholder
Plassholder
Translated and reviewed by Jørgen Tellnes on 2007-05-16
Suggestions:
Plasshaldar
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-advanced-topics in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Bidragsytere og lisens
Translated and reviewed by efikkan on 2009-07-03
Suggestions:
Bidragsytarar og lisens
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-advanced-topics in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Dette dokumentet blir vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsgruppe (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en liste over bidragsytere, se <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">bidragsytere</ulink>
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-28
Suggestions:
Dette dokumentet vert vedlikehalde av Ubuntu sitt dokumentasjonslag (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For ein oversikt over bidragsytarar, sjå <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">Bidragsytarar</ulink>
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-advanced-topics in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll on 2008-10-18
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by efikkan on 2009-07-03
Suggestions:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-advanced-topics in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Translated and reviewed by efikkan on 2009-07-03
Suggestions:
Du står fritt til å endra, utvida og forbetra kjeldekoden i Ubuntu-dokumentasjonen under vilkåra til denne lisensen. Alt avleidd arbeid må publiserast under denne lisensen.
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-advanced-topics in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by efikkan on 2009-08-25
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at han kan vera nyttig, men UTAN NOKON GARANTI, heller ikkje med den underforståtte garantien for KURANT KVALITET eller at han er BRUKBAR FOR EIT SPESIFIKT FORMÅL SOM SKILDRA I ANSVARSFRÅSKRIVINGA.
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-advanced-topics in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Lisensen finner du her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by efikkan on 2009-07-03
Suggestions:
Lisensavtalen finn du her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-advanced-topics in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll on 2008-10-18
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:11(para)
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6675636b796f75, Bjørn Olav Samdal, Håvar Nielsen, Jørgen Tellnes, Kjetil Birkeland Moe, Ove Magnus Halkjær, Tor Harald Thorland, Ubuntu Documentation Committers, efikkan.