Translations by Ove Magnus Halkjær

Ove Magnus Halkjær has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
4.
Learn how to work with administrative applications in Ubuntu.
2008-07-17
Lær hvordan man arbeider med administrative programmer i Ubuntu.
2008-04-10
Lær hvordan å arbeide med administrative programmer i Ubuntu.
17.
Each time you type your password, the system remembers it for 15 minutes so that you do not have to type it again.
2008-04-10
Hver gang du taster inn ditt passord, husker systemet det i 15 minutter slik at du ikke må skrive det inn igjen.
18.
Giving administrative access to a user
2008-04-10
22.
Select the user who is to be given administrative access and press <guibutton>Properties</guibutton>
2008-04-10
23.
Select the <guilabel>User Privileges</guilabel> tab
2008-04-10
Velg <guilabel>Brukerprivilegier</guilabel> fanen
24.
Check the box next to <guilabel>Administer the system</guilabel> and press <guibutton>OK</guibutton>
2008-04-10
Huk av boksen rett ved siden av <guilabel>Administrer systemet</guilabel> og trykk <guibutton>OK</guibutton>
27.
Sudo will remember your password for a set amount of time; by default this is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
2008-04-23
Sudo vil huske passordet ditt for en begrenset periode. Som standard er denne tiden satt til 15 minutter, men lengden kan endres. Denne funksjonen ble laget for at brukerne skal kunne utføre flere administrative oppgaver uten å bli spurt om å oppgi passord hver gang.
2008-04-10
Sudo vil huske ditt passord for en tidsperiode. Per definisjon er denne perioden på 15 minutter, men tidslengden kan endres. Denne egenskapen er gitt sudo for å tillate at brukere kan utføre flere administrative oppgaver uten å bli spurt om passord for hver gang.
29.
Be careful when using sudo; you might damage your system if you type the wrong command! As a general rule, only use sudo when absolutely necessary.
2008-04-10
Vær forsiktig når du bruker sudo: Du kan skade systemet ditt dersom du utfører feil handling! Som generell regel må du bare bruke sudo bare nå det er absolutt nødvendig.
32.
translator-credits
2009-10-20
Anders Martinsen <>, Tor Harald Thorland <linux@strigen.com>, 2006 Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Christian Aasan https://launchpad.net/~christian-aasan Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Fikkan https://launchpad.net/~efikkan Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Knut Arne Bjørndal https://launchpad.net/~bobkare Mikael Bjerkeland https://launchpad.net/~mikael-bjerkeland Morten Mytting Wang https://launchpad.net/~mortenmw Ove Magnus Halkjær https://launchpad.net/~ovemagnus Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen
2009-04-10
Anders Martinsen <>, Tor Harald Thorland <linux@strigen.com>, 2006 Launchpad Contributions: Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Fikkan https://launchpad.net/~efikkan Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Morten Mytting Wang https://launchpad.net/~mortenmw Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Christian Aasan https://launchpad.net/~christian-aasan Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Fikkan https://launchpad.net/~efikkan Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Knut Arne Bjørndal https://launchpad.net/~bobkare Morten Mytting Wang https://launchpad.net/~mortenmw Ove Magnus Halkjær https://launchpad.net/~ovemagnus Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Knut Arne Bjørndal https://launchpad.net/~bobkare Mikael Bjerkeland https://launchpad.net/~mikael-bjerkeland Morten Mytting Wang https://launchpad.net/~mortenmw Ove Magnus Halkjær https://launchpad.net/~ovemagnus Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Knut Arne Bjørndal https://launchpad.net/~bobkare Mikael Bjerkeland https://launchpad.net/~mikael-bjerkeland Morten Mytting Wang https://launchpad.net/~mortenmw Ove Magnus Halkjær https://launchpad.net/~ovemagnus Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen
2009-04-01
Anders Martinsen <>, Tor Harald Thorland <linux@strigen.com>, 2006 Launchpad Contributions: Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Fikkan https://launchpad.net/~efikkan Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Morten Mytting Wang https://launchpad.net/~mortenmw Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Christian Aasan https://launchpad.net/~christian-aasan Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Fikkan https://launchpad.net/~efikkan Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Knut Arne Bjørndal https://launchpad.net/~bobkare Morten Mytting Wang https://launchpad.net/~mortenmw Ove Magnus Halkjær https://launchpad.net/~ovemagnus Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Knut Arne Bjørndal https://launchpad.net/~bobkare Mikael Bjerkeland https://launchpad.net/~mikael-bjerkeland Morten Mytting Wang https://launchpad.net/~mortenmw Ove Magnus Halkjær https://launchpad.net/~ovemagnus Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen
2008-10-25
Anders Martinsen <>, Tor Harald Thorland <linux@strigen.com>, 2006 Launchpad Contributions: Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Fikkan https://launchpad.net/~efikkan Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Morten Mytting Wang https://launchpad.net/~mortenmw Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen Launchpad Contributions: Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86 Christian Aasan https://launchpad.net/~christian-aasan Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv Eirik Fikkan https://launchpad.net/~efikkan Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis Knut Arne Bjørndal https://launchpad.net/~bobkare Morten Mytting Wang https://launchpad.net/~mortenmw Ove Magnus Halkjær https://launchpad.net/~ovemagnus Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen