Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 115 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentasjonsprosjekt)
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu)
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-add-applications in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:6(creator) add-applications/C/add-applications-C.omf:7(maintainer)
2.
Adding, Removing and Updating Applications
Legge til, fjerne eller oppdatere programmer
Translated and reviewed by Tommy Mikkelsen
Suggestions:
Legge til, Fjerning eller Oppdatering av Programmer
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-add-applications in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:8(title) add-applications/C/add-applications.xml:15(title)
3.
2008-02-16
16.02.2008
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
2008-02-16
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-add-applications in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:9(date)
4.
Instructions on how to install and uninstall software, including information on package management.
Introduksjon til å installere og fjerne programvare, inkuderer også informasjon om pakkehåndtering.
Translated and reviewed by Morten Mytting Wang
Suggestions:
Introduksjon til å installera og fjerna programvare, tar også med informasjon om pakkehåndtering.
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-add-applications in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Bidragsytere og lisens
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Bidragsytarar og lisens
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-add-applications in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in add-applications/C/add-applications.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Dette dokumentet blir vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsgruppe (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en liste over bidragsytere, se <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">bidragsytere</ulink>
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Dette dokumentet vert vedlikehalde av Ubuntu sitt dokumentasjonslag (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For ein oversikt over bidragsytarar, sjå <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">Bidragsytarar</ulink>
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-add-applications in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in add-applications/C/add-applications.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-add-applications in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in add-applications/C/add-applications.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Du står fritt til å endra, utvida og forbetra kjeldekoden i Ubuntu-dokumentasjonen under vilkåra til denne lisensen. Alt avleidd arbeid må publiserast under denne lisensen.
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-add-applications in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in add-applications/C/add-applications.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at han kan vera nyttig, men UTAN NOKON GARANTI, heller ikkje med den underforståtte garantien for KURANT KVALITET eller at han er BRUKBAR FOR EIT SPESIFIKT FORMÅL SOM SKILDRA I ANSVARSFRÅSKRIVINGA.
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-add-applications in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in add-applications/C/add-applications.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Lisensen finner du her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Lisensavtalen finn du her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Norwegian Nynorsk ubuntu-docs-add-applications in Ubuntu Lucid package "ubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in add-applications/C/add-applications.xml:11(para)
110 of 115 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6675636b796f75, André Savik, Asbjørn Ulsberg, Connor Imes, Daniel Høyer Iversen, Håvard Berland, Jonas Enge, Kjetil Birkeland Moe, Kjetil Birkeland Moe, Marius Andersen, Matthew East, Mikael B, Morten Mytting Wang, OttifantSir, Ove Magnus Halkjær, Runar Ingebrigtsen, Svein Tore, Thor K. H., Tommy Mikkelsen, Ubuntu Documentation Committers, Youcef Johansen, efikkan.