Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 73 results
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
Type: text
Description
Installer (OEM-modus, for maskinprodusenter)
Translated and reviewed by Mathias Bynke on 2012-10-02
In upstream:
Installer (OEM modus, for maskinprodusenter)
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2009-08-25
Suggestions:
Installer (OEM-modus, for maskinprodusentar)
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Ole Andreas Utstumo on 2010-10-12
Installer (OEM modus, for maskinprodusentar)
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Endre Oma on 2007-10-03
Located in ../ubiquity.templates:8001
8.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
Du installerer i maskinprodusentmodus. Oppgi et unikt navn for denne grenen av systemer. Dette navnet lagres på de installerte systemene, og tas med i eventuelle feilrapporter.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Du installerer i maskinprodusentmodus. Vennligst oppgi et unikt navn for denne grenen av systemer. Dette navnet vil lagres på de installerte systemene og brukes i forbindelse med feilrapportering.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2009-08-25
Suggestions:
Du installerer i maskinprodusentmodus. Gjer vel å velja eit unikt namn for denne greina av system. Dette namnet vert lagra på dei installerte systema og kan brukast i samband med feilrapportering.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
Du installerer i maskinprodusentmodus. Ver vennleg å oppgje eit unikt namn for denne greina av system. Dette namnet vil bli lagra på dei installerte systema og skal brukast i samanheng med feilrapportering.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Endre Oma on 2007-10-03
Located in ../ubiquity.templates:9001
17.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
Type: text
Description
Du kan ha nytte av å <a href="update">oppdatere dette installasjonsverktøyet</a>.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Du kan ha nytte av å lese <a href="update">oppdatere dette installasjonsverktøyet</a>.
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2010-03-16
Suggestions:
Du kan <a href="update">oppdatera installasjonsprogrammet</a>.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Andreas N. on 2012-04-10
Located in ../ubiquity.templates:15001
20.
Where are you?
Type: text
Description
Hvor befinner du deg?
Translated by Bjørn Harald Vikhagen on 2011-03-27
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-04-05
In upstream:
Hvor holder du til?
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2010-09-09
Suggestions:
Kvar bur du?
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Håvard Korsvoll on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:16001
21.
Select your location, so that the system can use appropriate display conventions for your country, fetch updates from sites close to you, and set the clock to the correct local time.
Type: text
Description
Velg plassing slik at systemet får stilt systemklokka riktig og kan hente språkavhengige oppdateringer.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Velg plassing slik at systemet får satt rett systemklokke og kan hente språkavhengige oppdateringer .
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2010-02-17
Suggestions:
Vel kor du er, slik at datamaskina kan finna språkformat, klokkeslett og henta oppdateringar frå stadar nær deg.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-31
Located in ../ubiquity.templates:248001
31.
Please press one of the following keys:
Type: text
Description
Trykk på en av de følgende tastene:
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Vennligst trykk en av de følgende tastene:
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2010-03-16
Suggestions:
Trykk ein av dei følgjande tastane:
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-04-11
Located in ../ubiquity.templates:22001
60.
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
Type: text
Description
Velg brukerkontoene som skal importeres. Dokumenter og instillinger for disse blir tilgjengelig etter at installasjonen er fullført.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-02-11
In upstream:
Velg brukerkontoer du ønsker å importere. Dokumenter og instillinger for disse vil være tilgjengelige etter at installasjonen er fullført.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2009-08-25
Suggestions:
Vel kontoane du vil importera. Dokumenta og innstillingane til desse kontoane vert tilgjengelege etter at installasjonen er ferdig.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Ole Andreas Utstumo on 2010-10-12
Vel kontoane du vil importere. Dokumenta og innstillingane til desse kontoane vert tilgjengelege etter at installasjonen er ferdig.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-18
Located in ../ubiquity.templates:59001
61.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
Type: text
Description
Hvis du ikke vil importere noen kontoer, lar du være å velge noen og går videre til neste side
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-02-11
In upstream:
Dersom du velger å ikke importere fra noen kontoer, ikke velg noen, og gå så videre til neste side
Suggested by Bjørn Harald Vikhagen on 2011-03-27
Suggestions:
Om du ikkje vil importera kontoar, ikkje vel nokon og hald fram til neste side.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Andreas N. on 2012-04-12
Om du ikkje vil importere nokon kontoar, ikkje velg nokon og forsett til neste side.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Knut Karevoll on 2007-04-27
Located in ../ubiquity.templates:59001
79.
Sorry, an error occurred and it was not possible to install the bootloader at the specified location.
Type: text
Description
Beklager. Det oppstod en feil, og det var ikke mulig å installere oppstartslasteren på plasseringen du valgte.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Beklager, en feil oppstod og det var ikke mulig å installere oppstartlasteren på den valgte plasseringen.
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2011-04-05
Suggestions:
Det oppstod ein feil og det var ikkje mogleg å installera oppstartslastaren på den valde partisjonen.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Andreas N. on 2012-04-12
Located in ../ubiquity.templates:59001
85.
How would you like to proceed?
Type: text
Description
Hva vil du gjøre nå?
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Hvordan ønsker du å fortsette?
Suggested by Methras on 2010-02-08
Suggestions:
Korleis vil du halda fram?
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Lucid package "ubiquity" by Andreas N. on 2012-04-12
Located in ../ubiquity.templates:65001
110 of 73 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Aase Martinsen, Bjørn Harald Vikhagen, Christian Aasan, GaiJin, Geir Hauge, Halvor Lyche Strandvoll, Hans Fredrik Nordhaug, Jon Arne Westgaard, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Methras, SimonP, Tor Syversen, Åka Sikrom.