Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 43 results
1.
The Applications Menu
type: Content of: <h1>
Menuja e Programeve
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/app-menu.html:1
2.
In the Applications menu on the left corner of the top panel, you can find...
type: Content of: <div><div><ul><li>
Në menunë e Programeve në cepin e majtë të panelit të sipërm, ju mund të gjeni...
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/app-menu.html:6
3.
<em>Ubuntu Software Center</em>, which lets you add or remove applications as you desire.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Qendrën e Programeve të Ubuntu</em>, e cila ju lejon të shtoni dhe hiqni programe si të dëshironi.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/app-menu.html:7
4.
<em>Settings menu</em>, where you can control how your desktop works and looks.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Menuja e Parametrave</em>, ku ju mund të kontrolloni si punon dhe shfaqet desktopi juaj.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/app-menu.html:8
5.
All the applications installed in your system organized by category.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Të gjitha programet e instaluara në sistemin tuaj të organizuara sipas kategorisë.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/app-menu.html:9
6.
Games in Xubuntu
type: Content of: <h1>
Lojërat në Xubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/games.html:1
7.
Xubuntu comes to you with a fantastic selection of games. While many of the names may be unknown to you, the games will not be.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Xubuntu vjen tek ju me një përzgjedhje fantastike lojërash. ndërkohë që shumë prej emrave mund të jenë të panjohur për ju, lojërat nuk do të jenë të tilla.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/games.html:6
8.
Take a look at <em>Quadrapassel</em> (Applications &rarr; Games) for a Tetris look-alike.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Hidhini një sy <em>Quadrapassel</em> (Programet &rarr; Lojërat) për një lojë të ngjajshme me Tetris.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/games.html:7
9.
<em>AisleRiot Solitaire</em> allows you to select from 35 different types of solitaire! Surely there is one you will enjoy?
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>AisleRiot Solitaire</em> ju lejon të zgjidhni nga 35 lloje të ndryshme të solitaire! Me siguri do të jetë një që do t'iu pëlqejë?
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/games.html:8
10.
There are many more games in the Ubuntu repositories to install – see the Games category in <em>Ubuntu Software Center</em>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ka shumë lojra në vendruajtjen e Ubuntus për të i instaluar - shiqoni kategorin e Lojrave në <em> Ubuntu Software Center</em>
Translated by Alket Rexhepi
Reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/games.html:9
110 of 43 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alket Rexhepi, Vilson Gjeci, mania.