Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
4143 of 43 results
41.
Xfce is a collection of programs that together provide a full-featured desktop environment.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Xfce është një përmbledhje programesh të cilat së bashku krijojnë një ambient të plotë desktopi.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/xfce.html:7
42.
Xfce is also a development platform providing several libraries, that help programmers create applications that fit in well with the desktop environment.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Xfce është gjithashtu një platformë zhvillimi që jep disa librari, të cilat i ndihmojnë programuesit për të krijuar programe të cilat përshtaten mirë me ambientin e desktopit.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/xfce.html:8
43.
To learn more about Xfce, look in <em>Applications &rarr; About Xfce &rarr; Info</em> or on the <a href="http://xfce.org/">Xfce website</a>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Për të mësuar më tepër rreth Xfce, shikoni në <em>Programet &rarr; Rreth Xfce &rarr; Info</em> ose në <a href="http://xfce.org/">Faqen e internetit të Xfce</a>.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/xfce.html:9
4143 of 43 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alket Rexhepi, Vilson Gjeci, mania.