Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 49 results
1.
Accessibility in Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Dostopnost v Ubuntuju
Translated by Bernard Banko on 2010-03-09
Reviewed by Dražen Matešić on 2010-09-05
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Ubuntu one of the most accessible operating systems around.
"your" refers to a large group that includes the reader.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Radi bi, da bi bili računalniki uporabni za vsakogar, ne glede na njegove telesne sposobnosti. Zato nudimo orodja, zaradi katerih je Ubuntu eden najbolj dostopnih operacijskih sistemov.
Translated by Andrej Znidarsic on 2010-06-04
Reviewed by Bernard Banko on 2010-07-10
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Assistive Technologies Preferences</em>, inside the System Menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Orca</em>, to speak text on the screen, or dwell click to press mouse buttons automatically.
The string "Assistive Technologies Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Assistive Technologies, and the string "System menu" describes that section of the main menu. Note that certain words are kept the same to make the menu items discoverable. It is intentional that we are using soft descriptions instead of mapping out a rigid path for the user to follow. Please, if it is natural for your locale, consider the same convention.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ta orodja lahko dobite na enem mestu: v meniju Sistem > Možnosti <em>Pomožne tehnologije</em>Tam lahko vključite koristna orodja kot je <em>Orka</em>, govorjenje besedila z zaslona, ali zadržani klik za samodejni pritisk miškinih gumbov.
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2010-08-24
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:7
4.
Remember to check out the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
As before, the string "Appearance Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Appearance. Certain words were kept the same to make the menu item discoverable.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ne pozabite tudi preveriti, kako lahko spreminjate <em>Videz</em>. Izbirate lahko med videzi različnih slogov in celo spreminjate pisave, ki naj jih uporabljajo programi.
Translated by Andrej Znidarsic on 2010-06-04
Reviewed by Bernard Banko on 2010-07-10
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:8
5.
Getting Help with Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Iskanje pomoči v Ubuntuju
Translated and reviewed by Bernard Banko on 2010-03-09
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:1
6.
If you need help, try <em>Help and Support</em> from the System menu, or the <em>Help</em> menu in most applications.
The string "Help and Support" should be exactly as it appears in the System menu.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Če potrebujete pomoč, poglejte pod <em>Pomoč in podpora</em> v meniju Sistem ali pod <em>Pomoč</em> v menijih večine programov.
Translated and reviewed by Bernard Banko on 2010-03-09
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:6
7.
In addition to our extensive written help, the Ubuntu community provides free technical support in person and over the Internet. There is also commercial support available through Canonical, its partners and approved companies. Learn more at <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
The url "ubuntu.com/support" should not be translated
type: Content of: <div><div><ul><li>
Poleg izčrpne pisne pomoči vam skupnost Ubuntu nudi brezplačno tehnično podporo v živo ali preko interneta. Neuradno podporo v slovenskem jeziku lahko najdete na www.ubuntu.si. Na voljo je tudi komercialna podpora, ki jo nudijo Canonical, njegova partnerska ali z njegove strani potrjena podjetja. Več o tem lahko najdete na: <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
Translated and reviewed by Dražen Matešić on 2010-09-05
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:7
8.
Let us know about your Ubuntu experience at <a href="http://ubuntu.com/community">ubuntu.com/community</a>!
The url "ubuntu.com/community" should not be translated
type: Content of: <div><div><ul><li>
Sporočite nam svoje izkušnje z Ubuntujem! Pričakujemo vas na <a href="http://ubuntu.com/community">ubuntu.com/community</a>.
Translated and reviewed by Bernard Banko on 2010-03-09
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:8
9.
The installation will finish soon. We hope you enjoy Ubuntu.
type: Content of: <div><div><p>
Namestitev se bo kmalu končala. Upamo, da vam bo Ubuntu v užitek.
Translated and reviewed by Bernard Banko on 2010-03-09
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:10
10.
Social from the start
type: Content of: <div><h1>
Družaben od začetka
Translated and reviewed by Dražen Matešić on 2010-04-14
Located in slideshows/ubuntu/slides/empathy.html:1
110 of 49 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Mernik, Andrej Znidarsic, Bernard Banko, Damjan Casar, Dražen Matešić.