Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 49 results
1.
Accessibility in Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Tilgjengelighet i Ubuntu
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-03-16
Suggestions:
Tilgjenge i Ubuntu
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Ubuntu one of the most accessible operating systems around.
"your" refers to a large group that includes the reader.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Vi ønsker å gjøre datamaskiner tilgjengelig for alle, uansett fysisk tilstand. Derfor sørger vi også for verktøy som gjør Ubuntu til en av de mest tilgjengelige operativsystemene.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-13
Suggestions:
Vi ynskjer å gjere datamaskiner tilgjengelege for alle, uansett fysisk tilstand. Derfor tilbyr me verktøy som gjer Ubuntu til eit av dei mest tilgjengelege operativsystema.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Assistive Technologies Preferences</em>, inside the System Menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Orca</em>, to speak text on the screen, or dwell click to press mouse buttons automatically.
The string "Assistive Technologies Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Assistive Technologies, and the string "System menu" describes that section of the main menu. Note that certain words are kept the same to make the menu items discoverable. It is intentional that we are using soft descriptions instead of mapping out a rigid path for the user to follow. Please, if it is natural for your locale, consider the same convention.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Du kan finne disse verktøyene på ett sted: <em>Hjelpeteknologier</em>, på Systemmenyen. Herfra kan du aktivere verktøy som <em>Orca</em>, for å uttale tekst på skjermen, eller automatisk museklikk ved stillstand.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-07
Suggestions:
Du kan finne desse verktøya på ein stad: <em>Hjelpeteknologi</em>, i systemmenyen. Her kan du slå på nyttige verktøy som <em>Orca</em>, for å lese uttale tekst på skjermen, eller automatisk klikk med musa når peikaren står i ro.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rune Gangstø on 2010-04-16
Du finn desse verktøya på éin stad: <em>Hjelpeteknologi</em> i System-menyen. Her kan du slå på verktøy som <em>Orca</em>, for opplesing av tekst på skjermen, og verktøy for automatisk museklikk.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:7
4.
Remember to check out the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
As before, the string "Appearance Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Appearance. Certain words were kept the same to make the menu item discoverable.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Husk å kikke på innstillingene for <em>Utseende</em> også. Her kan du velge mellom forskjellige visuelle uttrykk og endre skrifttyper og -størrelser som brukes i programmene.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-03-16
Suggestions:
Hugs å sjå på innstillingar for <em>utsjånad</em> óg. Her kan du velje mellom forskjellige visuelle stilar, og endre skrifttypar og storleik på skrifta som brukast i programma.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Hugs å sjekke ut innstillingane for <em>Utsjånad</em> også. Her kan du velja mellom ulike visuelle tema og endra skrifttypane som programma brukar.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:8
5.
Getting Help with Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Få hjelp til å bruke Ubuntu
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-13
Suggestions:
Få hjelp med Ubuntu
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:1
6.
If you need help, try <em>Help and Support</em> from the System menu, or the <em>Help</em> menu in most applications.
The string "Help and Support" should be exactly as it appears in the System menu.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Behøver du hjelp kan du forsøke <em>Hjelp og støtte</em> fra Systemmenyen, eller <em>Hjelp</em>-menyen i de fleste ordinære programmer.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-13
Suggestions:
Treng du hjelp, prøv <em>Hjelp og støtte</em> frå Systemmenyen, eller <em>Hjelp</em> menyen som du finn i dei fleste program.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Treng du hjelp, kan du prøva <em>Hjelp og støtte</em> i System-menyen, eller <em>Hjelp</em>-menyen i dei fleste program.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:6
7.
In addition to our extensive written help, the Ubuntu community provides free technical support in person and over the Internet. There is also commercial support available through Canonical, its partners and approved companies. Learn more at <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
The url "ubuntu.com/support" should not be translated
type: Content of: <div><div><ul><li>
I tillegg til utførlig dokumentasjon tilbyr Ubuntufellesskapet gratis teknisk støtte. Kommersiell støtte er også tilgjengelig gjennom Canonical, dets partnere og godkjente selskaper. Les mer på <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-03-18
Suggestions:
I tillegg til vår omfattande skrivne hjelp, tilbyr Ubuntu sitt fellesskap gratis teknisk hjelp menneske til menneske, eller over Internett. Det finst òg kommersiell hjelp tilgjengeleg via Canonical, deira partnere og godkjende firma. Les meir om dette på <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:7
8.
Let us know about your Ubuntu experience at <a href="http://ubuntu.com/community">ubuntu.com/community</a>!
The url "ubuntu.com/community" should not be translated
type: Content of: <div><div><ul><li>
Fortell oss om hvordan du opplever Ubuntu på <a href="http://ubuntu.com/community">ubuntu.com/community</a>!
Translated by Kjetil Birkeland Moe on 2010-03-16
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-13
Suggestions:
Fortel oss om di oppleving av Ubuntu på <a href="http://ubuntu.com/community">ubuntu.com/community</a>!
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:8
9.
The installation will finish soon. We hope you enjoy Ubuntu.
type: Content of: <div><div><p>
Installasjonen er straks ferdig. Vi håper du vil ha glede av Ubuntu.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-09-09
Suggestions:
Installasjonen er snart ferdig. Vi håpar du vil trivast med Ubuntu.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:10
10.
Social from the start
type: Content of: <div><h1>
Sosial fra starten av
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-07
Suggestions:
Sosial frå starten av
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-ubuntu in Ubuntu Lucid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2010-09-27
Located in slideshows/ubuntu/slides/empathy.html:1
110 of 49 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bård Schjander Flugon, Daniel Landsverk, Jim Nygård, Kjetil Birkeland Moe, Olav Andreas Lindekleiv.