Browsing Divehi translation

2 of 3 results
2.
Ubuntu is now being upgraded to version 10.04 LTS. This release is a long term support release, culminating two significant years of work. It will be supported for three years — until April, 2013.
type: Content of: <div><div><ul><li>
މިހާރު އުބުންޓު 10.04 އެލް ޓީ އެސް އަށް އަޕްގްރޭޑް ވަމުންދަނީ. މި ރިލީސްއަކީ، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މިންނަތް މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ސަޕޯޓުކުރެވޭނެ ރިލީސްއެއް. މި ރިލީސް އަށް 3 އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ސަޕޯޓް ކުރެވޭނެ &mdash އޭޕްރިލް 2013 އާ ޖެހެންދެން.
Translated by musaid on 2010-08-26
Reviewed by musaid on 2010-08-26
Located in slideshows/ubuntu-upgrade/slides/welcome.html:6
2 of 3 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.