Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
13 of 3 results
1.
Welcome to Ubuntu 10.04 LTS
type: Content of: <h1>
އުބުންޓު 10.04 އެލް ޓީ އެސް އަށް މަރުހަބާ
Translated and reviewed by musaid on 2010-08-26
Located in slideshows/ubuntu-upgrade/slides/welcome.html:1
2.
Ubuntu is now being upgraded to version 10.04 LTS. This release is a long term support release, culminating two significant years of work. It will be supported for three years &mdash; until April, 2013.
type: Content of: <div><div><ul><li>
މިހާރު އުބުންޓު 10.04 އެލް ޓީ އެސް އަށް އަޕްގްރޭޑް ވަމުންދަނީ. މި ރިލީސްއަކީ، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މިންނަތް މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ސަޕޯޓުކުރެވޭނެ ރިލީސްއެއް. މި ރިލީސް އަށް 3 އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ސަޕޯޓް ކުރެވޭނެ &mdash އޭޕްރިލް 2013 އާ ޖެހެންދެން.
Translated by musaid on 2010-08-26
Reviewed by musaid on 2010-08-26
Located in slideshows/ubuntu-upgrade/slides/welcome.html:6
3.
This upgrade process may take a while. Meanwhile, we would like to tell you about some new features you'll see when the upgrade is complete.
type: Content of: <div><div><ul><li>
(no translation yet)
Located in slideshows/ubuntu-upgrade/slides/welcome.html:8
13 of 3 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: musaid.