Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 48 results
1.
Accessibility in Kubuntu
type: Content of: <h1>
Përdorshmëria në Kubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Kubuntu one of the most accessible operating systems around.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ne duam t'i bëjmë kompjuterat të punojnë për gjithkënd, pavarësisht nga rrethanat fizike. Këshut që ne ju ofrojmë mjete që e bëjnë Kubuntu një nga sistemet e operimit më të përdorshme që ekzistojnë.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Accessibility</em> preferences, inside the System Settings application from the menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Modifier Keys</em>, <em>Keyboard Filters</em>, and <em>Activation Gestures</em>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ju mund t'i gjeni këto mjete në një vend: preferencat e <em>Përdorshmërisë</em>, brenda programit Parametrat e Sistemit nga menuja. Nga këtu ju mund të nisni programe ndihmëse si <em>Çelësat Modifikues</em>, <em>Filtrat e Tastierës</em>, dhe <em>Mjetet e Aktivizimit</em>.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:9
4.
Remember to also look over the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Mbani mend që të shikoni edhe <em>Preferencat e Pamjes</em>. Ju mund të zgjidhni midis stileve të ndryshme të pamjes dhe madje të ndryshoni edhe gërmat e përdorura nga programet.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:14
5.
Get your game on with Kubuntu
type: Content of: <h1>
Nisni lojën tuaj me Kubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:1
6.
With hundreds of game titles in our online repository, Kubuntu allows you to not be all about work, but also allows you to play.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Me qindra tituj lojërash në magazinën tonë në internet. Kubuntu ju lejon që të mos lidheni vetëm pas punës, por ju lejon edhe të luani.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:6
7.
The <em>KDE Software Compilation</em> has quite a few games ranging from card games to logic games and board games.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Përmbledhja e Programeve KDE</em> ka disa lojëra që shkojnë nga lojërat me letra në ato logjike dhe në lojërat e bordit.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:10
8.
First Person Shooters, Role Play Games, and more are also available in the repositories.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Qëlluesit e Drejtpërdrejtë, Lojërat me Luajtje Rolesh dhe më tepër janë gjithashtu të disponueshme në magazina.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:11
9.
Getting help with Kubuntu
type: Content of: <div><div><h1>
Të marrësh ndihmë me Kubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/kubuntu/slides/03_Get-Help.html:3
10.
If you need help, try <em>Help</em> from the menu, or the <em>Help</em> menu in most applications.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Nëse ju nevojitet ndihmë, provoni <em>Ndihmë</em> nga menuja, ose <em>Ndihmën</em> në menunë e shumicës së programeve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/kubuntu/slides/get-help.html:6
110 of 48 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.