Translations by Gianfranco Costamagna

Gianfranco Costamagna has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 53 results
10.
_Show Transmission
2020-05-30
_Mostra Transmission
24.
Copy _Magnet Link to Clipboard
2020-05-30
Copia l'enllaç _magnet al porta-retalls
54.
Torrent Options
2020-05-30
Opcions del torrent
58.
Select Source File
2020-05-30
Seleccioneu el fitxer de l'origen
88.
Private to this tracker -- DHT and PEX disabled
2020-05-30
Privat per a aquest rastrejador -- DHT i PEX estan inhabilitats
94.
%1$s (%2$'d piece @ %3$s)
%1$s (%2$'d pieces @ %3$s)
2020-05-30
%1$s (%2$'d peça de %3$s)
%1$s (%2$'d peces de %3$s)
130.
Downloading from this peer
2020-05-30
S'està baixant d'aquest client
136.
Encrypted connection
2020-05-30
Connexió xifrada
141.
Got a list of %1$s%2$'d peers%3$s %4$s ago
2020-05-30
S'ha obtingut una llista de %1$s%2$'d clients %3$s fa %4$s
146.
Queued to ask for more peers
2020-05-30
S'ha enviat la cua per a la sol·licitud de més clients
151.
Queued to ask for peer counts
2020-05-30
S'ha enviat la cua per a la sol·licitud del nombre de clients
200.
translator-credits
2020-05-30
Joan Duran <jodufi@gmail.com>, 2008 Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2017 Launchpad Contributions: Alfredo Hernández https://launchpad.net/~aldomann David Pinilla https://launchpad.net/~dpini David Planella https://launchpad.net/~dpm Enric Marti Gonzalez https://launchpad.net/~britishsteel J. https://launchpad.net/~jose-manuel-rodriguez-moreno Jamie Strandboge https://launchpad.net/~jdstrand Javi Rodríguez https://launchpad.net/~menut Joan Duran https://launchpad.net/~jodufi Pau Moreno https://launchpad.net/~pau-moreno-gmail Pere Orga https://launchpad.net/~pereorga Sergi Mateo https://launchpad.net/~sergimateo Àngel Ollé https://launchpad.net/~angelolle
203.
Error: invalid announce URL "%s"
2020-05-30
Error: l'URL d'anunci «%s» no és vàlid
205.
Error reading "%s": %s
2020-05-30
Error en llegir «%s»: %s
206.
Error writing "%s": %s
2020-05-30
Error en escriure «%s»: %s
210.
No source selected
2020-05-30
No s'ha seleccionat l'origen
216.
<i>No source selected</i>
2020-05-30
<i>No s'ha seleccionat l'origen</i>
244.
Reset your statistics?
2020-05-30
Voleu restablir les estadístiques?
246.
_Reset
2020-05-30
_Restableix
261.
Verifying local data (%.1f%% tested)
2020-05-30
S'estan verificant les dades locals (%.1f%% comprovat)
268.
Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer
Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers
2020-05-30
S'està compartint amb %1$'d de %2$'d client connectat
S'està compartint amb %1$'d de %2$'d clients connectats
272.
Download and share files over BitTorrent
2020-05-30
Baixeu i compartiu fitxers mitjançant BitTorrent
284.
Keep _incomplete torrents in:
2020-05-30
Mantén els torrents incomplets a:
289.
Show Transmission icon in the _notification area
2020-05-30
Mostra la icona de Transmission a l'àrea de _notificació
295.
Update Blocklist
2020-05-30
Actualitza la llista de bloqueigs
297.
Allow encryption
2020-05-30
Permet el xifratge
298.
Prefer encryption
2020-05-30
Prefereix el xifratge
299.
Require encryption
2020-05-30
Requereix el xifratge
300.
Blocklist
2020-05-30
Llista de bloqueigs
304.
_Encryption mode:
2020-05-30
Mode de xifratg_e:
305.
Use PE_X to find more peers
2020-05-30
Utilitza _PEX per trobar més clients
306.
PEX is a tool for exchanging peer lists with the peers you're connected to.
2020-05-30
PEX és una eina per intercanviar la llista de clients amb els clients amb què estigueu connectats.
307.
Use _DHT to find more peers
2020-05-30
Utilitza _DHT per trobar més clients
308.
DHT is a tool for finding peers without a tracker.
2020-05-30
DHT és una eina per trobar clients sense un rastrejador.
349.
Use UPnP or NAT-PMP port _forwarding from my router
2020-05-30
Utilitza la _redirecció de ports UPnP o NAT-PMP de l'encaminador
350.
Pick a _random port every time Transmission is started
2020-05-30
_Tria un port aleatori cada cop que s'inicia Transmission
352.
Maximum peers _overall:
2020-05-30
N_ombre màxim de clients:
353.
Transmission Preferences
2020-05-30
Preferències de Transmission
368.
Limit Download Speed
2020-05-30
Límit de la velocitat de baixada
369.
Limit Upload Speed
2020-05-30
Límit de la velocitat de pujada
396.
Error opening torrent
2020-05-30
Error en obrir el torrent
398.
Transmission doesn't know how to use "%s"
2020-05-30
Transmission no sap com utilitzar «%s»
403.
Couldn't save temporary file "%1$s": %2$s
2020-05-30
No s'ha pogut desar el fitxer temporal «%1$s»: %2$s
406.
blocklist skipped invalid address at line %d
2020-05-30
la llista de bloqueigs ha omès l'adreça no vàlida a la línia %d
412.
Port Forwarding (NAT-PMP)
2020-05-30
Redirecció de ports (NAT-PMP)
416.
Port %d forwarded successfully
2020-05-30
S'ha redireccionat el port %d amb èxit
419.
Is another copy of Transmission already running?
2020-05-30
Pot ser que s'estigui executant una altra còpia de Transmission?
422.
Port Forwarding
2020-05-30
Redirecció de ports
438.
Incomplete
2020-05-30
Incomplet
439.
Port Forwarding (UPnP)
2020-05-30
Redirecció de ports (UPnP)