Translations by Hasan Alp iNAN

Hasan Alp iNAN has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 394 results
~
Adjust server settings
2011-02-22
Sunucu ayarlarını yapın
~
Choose a different CUPS server
2011-02-22
Farklı bir CUPS sunucusu seçin
~
_Refresh
2011-02-22
_Tazele
2.
Not authorized
2011-02-22
Yetkili değil
3.
The password may be incorrect.
2011-02-22
Şifre yanlış olabilir.
4.
Authentication (%s)
2011-02-22
Kimlik Doğrulama (%s)
7.
There was an error during the CUPS operation: '%s'.
2011-02-22
CUPS işleyişi sırasında bir hata meydana geldi: '%s'.
8.
Retry
2011-02-22
Tekrar Dene
13.
Authentication
2011-02-22
Kimlik Doğrulama
14.
Remember password
2011-02-22
Parolamı hatırla
15.
The password may be incorrect, or the server may be configured to deny remote administration.
2011-02-22
Şifre yanlış olabilir veya sunucu uzaktan yönetime izin vermeyecek şekilde yapılandırılmış olabilir.
16.
Bad request
2011-02-22
Kötü istem
18.
Request timeout
2011-02-22
İstem zaman aşımı
19.
Upgrade required
2011-02-22
Güncelleştirme gerekli
21.
Not connected
2011-02-22
Bağlanılamadı
23.
There was an HTTP error: %s.
2011-02-22
Bir HTTP hatası vardı: %s.
28.
The name "%s" is already in use. Please use a different name.
2011-02-22
"%s" ismi zaten kullanımda. Lütfen farklı bir isim seçiniz.
29.
Are you sure you want to permanently delete "%s"?
2011-02-22
"%s" kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz?
34.
Delete Jobs
2011-02-22
Görevleri Sil
35.
Do you really want to delete these jobs?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri silmek istiyor musunuz?
36.
Delete Job
2011-02-22
Görev Sil
37.
Do you really want to delete this job?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri silmek istiyor musunuz?
38.
Cancel Jobs
2011-02-22
Görevleri İptal Et
39.
Do you really want to cancel these jobs?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri iptal etmek istiyor musunuz?
40.
Cancel Job
2011-02-22
Görev İptal Et
41.
Do you really want to cancel this job?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri iptal etmek istiyor musunuz?
42.
deleting job
2011-02-22
görev siliniyor
43.
canceling job
2011-02-22
görev iptal ediliyor
48.
Re_print
2011-02-22
Yeniden _Yazdır
49.
Re_trieve
2011-02-22
Geri _Al
51.
_Authenticate
2011-02-22
_Kimlik Doğrulama
52.
_View Attributes
2011-02-22
_Öznitelikleri Gör
58.
Time submitted
2011-02-22
Teslim zamanı
60.
my jobs on %s
2011-02-22
%s üzerinde işlerim
64.
Job attributes
2011-02-22
İş nitelikleri
74.
authenticating job
2011-02-22
görev kimliği doğrulanıyor
75.
Authentication required for printing document `%s' (job %d)
2011-02-22
`%s' (job %d) belgesinin yazdırılması için kimlik doğrulaması gerekiyor
76.
holding job
2011-02-22
görev tutuluyor
77.
releasing job
2011-02-22
görev bırakılıyor
78.
retrieved
2011-02-22
geri alındı
79.
Save File
2011-02-22
Dosya Kaydet
81.
Value
2011-02-22
Önem
82.
No documents queued
2011-02-22
Kuyrukta belge yok
83.
1 document queued
2011-02-22
1 belge kuyrukta
84.
%d documents queued
2011-02-22
%d belgeleri kuyrukta
86.
Document `%s' has been sent to `%s' for printing.
2011-02-22
`%s' belgesi yazdırılmak üzere `%s' e gönderildi.
87.
There was a problem sending document `%s' (job %d) to the printer.
2011-02-22
`%s' (job %d) belgesi yazıcıya gönderilirken bir sorun oluştu.
88.
There was a problem processing document `%s' (job %d).
2011-02-22
`%s' (job %d) belgesi işlenirken bir sorun oluştu.
89.
There was a problem printing document `%s' (job %d): `%s'.
2011-02-22
`%s' (job %d): `%s' belgesi yazdırılırken bir sorun oluştu.
90.
Print Error
2011-02-22
Yazdırma Hatası