Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with synaptic main series template synaptic.

721727 of 727 results
721.
Password
Fjalëkalimi
Translated and reviewed by A. Tafili on 2007-10-05
Located in ../gtk/gtkbuilder/dialog_authentication.ui.h:5
722.
Username
Emri i Përdoruesit
Translated and reviewed by A. Tafili on 2009-09-27
Located in ../gtk/gtkbuilder/dialog_authentication.ui.h:4
723.
<span weight="bold" size="larger">Enter a label for this CD-Rom</span>

The label will be used if you want to install packages from this CD-Rom. It is recommended to also write the label on the CD-Rom to easily find it again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<span weight="bold" size="larger">Jepni një emër për këtë CD-Rom</span>

Ky emër do të përdoret nëse doni të instaloni paketa nga ky CD-Rom. Rekomandohet gjithashtu që të shkruani emrin dhe mbi CD-Rom, për ta gjetur atë me lehtësi më vonë.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-01
Located in ../gtk/gtkbuilder/dialog_disc_label.ui.h:2
724.
Label:
Etiketa:
Translated and reviewed by A. Tafili on 2007-10-05
Located in ../gtk/gtkbuilder/dialog_disc_label.ui.h:6
725.
<big><b>Enter the complete APT line of the repository that you want to add</b></big>

The APT line contains the type, location and content of a repository, for example <i>"deb http://ftp.debian.org sarge main"</i>. You can find a detailed description of the syntax in the documentation.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<big><b>Jepni rreshtin e plotë te APT, atë që duhet dhënë. APT-rreshti përmban tipin, vendin si dhe përmbajtjen e paketave, p.sh <i>"deb http://ftp.debian.org sarge main"</i>. Një përshkrim më i hollësishëm i sintaksës mund të gjendet tek dokumentacioni.
Translated and reviewed by A. Tafili on 2008-03-02
Located in ../gtk/gtkbuilder/dialog_new_repositroy.ui.h:1
726.
APT line:
APT - rreshti
Translated and reviewed by A. Tafili on 2007-10-05
Located in ../gtk/gtkbuilder/dialog_new_repositroy.ui.h:4
727.
_Add Repository
_Fut vendruajtje
Translated and reviewed by A. Tafili on 2007-10-05
Located in ../gtk/gtkbuilder/dialog_new_repositroy.ui.h:7
721727 of 727 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: A. Tafili, Don Cobani, Vilson Gjeci.