Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 400 results
1.
System Administration
2009-08-27
Administrimi i Sistemit
3.
Mono/CLI Infrastructure
2010-04-26
Infrastruktura Mono/CLI
2009-07-16
Mono/CLI Infrastrukturë
4.
Communication
2009-08-27
Komunikimi
5.
Databases
2009-07-16
Databazat
7.
Documentation
2009-08-27
Dokumentacioni
8.
Debug
2009-08-27
Gjetja dhe korrigjimi i gabimeve
2009-07-16
Gjurmo Gabimin
10.
Electronics
2009-08-27
Elektronika
11.
Embedded Devices
2009-08-27
Pajisjet e Bashkangjitura
12.
Fonts
2009-07-16
Gërmat
13.
Games and Amusement
2009-08-27
Lojëra dhe Argëtime
14.
GNOME Desktop Environment
2009-08-27
Ambienti i Desktopit GNOME
15.
Graphics
2009-08-27
Grafikët
17.
Gnustep Desktop Environment
2009-07-16
Ambienti i Desktopit Gnustep
19.
Haskell Programming Language
2009-09-07
Gjuha e Programimit Haskell
20.
Web servers
2009-07-16
Serverat Web
21.
Interpreted Computer Languages
2009-08-27
Gjuhët e Interpretuara Kompjuterike
22.
Java Programming Language
2009-07-16
Gjuha e Programimit Java
23.
KDE Desktop Environment
2009-08-27
Ambienti i Desktopit KDE
24.
Kernel and modules
2009-07-16
Kernelët dhe modulet
25.
Libraries - Development
2009-08-27
Libraritë - Zhvillimi
27.
Lisp Programming Language
2009-07-16
Gjuha e Programimit Lisp
28.
Localization
2009-07-16
Lokalizimi
29.
Email
2009-08-27
Email
30.
Mathematics
2009-08-27
Matematika
31.
Miscellaneous - Text Based
2009-08-27
Të ndryshme - Të Bazuara në Tekst
34.
OCaml Programming Language
2009-07-16
Gjuha e Programimit OCaml
36.
Cross Platform
2009-08-27
Për Shumë Platforma
38.
PHP Programming Language
2009-07-16
Gjuha e Programimit PHP
40.
Ruby Programming Language
2009-07-16
Gjuha e Programimit Ruby
41.
Science
2009-08-27
Shkenca
42.
Shells
2009-08-27
Bërthamat
44.
TeX Authoring
2009-08-27
Autorizimi TeX
45.
Word Processing
2009-08-27
Përpunues Fjalësh
46.
Utilities
2009-08-27
Programe Ndihmues
47.
Version Control Systems
2009-07-16
Sistemet e Kontrollit të Versionit
48.
Video software
2009-07-16
Programet Video
50.
Miscellaneous - Graphical
2009-08-27
Të Ndryshëm - Grafikë
51.
Xfce Desktop Environment
2009-07-16
Ambienti i Desktopit Xfce
52.
Zope/Plone Environment
2009-07-16
Ambienti Zope/Plone
53.
Unknown
2009-08-27
I Panjohur
55.
Internationalization and localization
2009-08-27
Ndërkombëtarizimi dhe lokalizimi
57.
Restricted On Export
2009-08-27
Kufizuar në Eksport
58.
non free
2009-08-27
Jo Falas
59.
contrib
2009-08-27
contrib
60.
Stat failed for %s
2009-08-27
Stat dështoi për %s
61.
Unable to create a tmp file
2009-08-27
Nuk mundë të krijoj një skedar tmp
62.
gzip failed, perhaps the disk is full.
2009-08-27
Gzip ndaloi, ndoshta disku është plot
63.
Failed to reopen fd
2009-08-27
Dështuam në rihapjen e fd