Translations by Pēteris Krišjānis

Pēteris Krišjānis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 536 results
2.
Could not create a GStreamer sink element to write to %s
2010-03-01
Neizdevās izveidot GStreamer saņēmēja elementu, lai rakstītu uz %s
3.
Failed to create playbin2 element; check your GStreamer installation
2010-03-01
Neizdevās izveidot playbin2 elementu; pārbaudīt Gstreamer instalāciju
5.
Unable to start playback pipeline
2010-03-01
Neizdevās startēt atskaņošanas konveijerā
6.
Failed to link new stream into GStreamer pipeline
2010-03-01
Neizdevās izveidot jaunu straumi GStreamer konveijerā
7.
Failed to start new stream
2010-03-01
Neizdevās sākt jaunu straumi
11.
Failed to link GStreamer pipeline; check your installation
2010-03-01
Neizdevās izveidot GStreamer konveijeru, pārbaudiet savu instalāciju
12.
Failed to create GStreamer pipeline to play %s
2010-03-01
Neizdevās izveidot GStreamer konveijeru, lai atskaņotu %s
47.
F_older hierarchy:
2010-03-01
Ma_pes hierarhija:
49.
Library Structure
2010-03-01
Fonotēkas struktūra
55.
_Watch my library for new files
2010-03-01
_Sekot līdzi jauniem failiem manā fonotēkā
57.
<b>Volume usage</b>
2010-03-01
<b>Skaļuma izmantojums</b>
59.
Media Player Properties
2010-03-01
Mūzikas atskaņotāja iestatījumi
85.
Select Folder For Podcasts
2010-03-01
Izvēlēties podraižu mapi
95.
Albu_m sort order:
2010-03-01
Albū_ma kārtošanas kārtība:
98.
_Artist sort order:
2010-03-01
_Mākslinieku kārtošanas kārtība:
117.
File is not a valid .desktop file
2010-03-01
Fails nav pareizs .desktop fails
119.
Starting %s
2010-03-01
Startē %s
120.
Application does not accept documents on command line
2010-03-01
Lietotne nepieņem norādes uz dokumentiem no komandrindas
122.
Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry
2010-03-01
Nevar padot dokumentu URI uz 'Type=Link' darbvirsmas ierakstu
123.
Not a launchable item
2010-03-01
Nepalaižama vienība
124.
Disable connection to session manager
2010-03-01
Atslēgt pieslēgumu sesijas pārvaldniekam
125.
Specify file containing saved configuration
2010-03-01
Norādīt failu, kurš satur saglabāto konfigurāciju
127.
Specify session management ID
2010-03-01
Norādīt sesijas pārvaldnieka ID
129.
Session management options:
2010-03-01
Sesijas pārvaldnieka iespējas:
130.
Show session management options
2010-03-01
Parādīt sesijas pārvaldības opcijas
146.
Internal GStreamer problem; file a bug
2010-03-01
Iekšējā GStreamer kļūda; ziņojiet par kļūdu
152.
Unable to identify file type
2010-03-01
Neizdevās identificēt faila tipu
154.
Unable to create tag-writing elements
2010-03-01
Neizdevās izveidot tagu rakstīšanas elementus
155.
Timeout while setting pipeline to NULL
2010-03-01
Noildze iestatot konverjeru uz NULL
157.
Cover art
2012-03-16
Vāciņa attēls
160.
Searching... drop artwork here
2010-03-01
Meklē... Ievelciet vāka dizainu šeit
163.
Support for playing of audio CDs as music source
2010-03-01
Atbalsts audio CD spēlēšanai
164.
A_lbum:
2010-03-01
A_lbūms:
165.
Artist s_ort order:
2010-03-01
Mākslinieku kā_rtošanas secība:
168.
This CD could be more than one album. Please select which album it is below and press <i>Continue</i>.
2010-03-01
Šis CD varētu būt vairāk kā viens albums. Lūdzu, zemāk izvēlieties vienu albumu un spiediet <i>Turpināt</i>.
171.
Copy tracks to the library
2010-03-01
Kopēt celiņus uz fonotēku
172.
Reload
2010-03-01
Pārlādēt
173.
Reload Album Information
2010-03-01
Pārlādēt informāciju par albūmu
175.
Select tracks to be extracted
2010-03-01
Izvēlieties celiņus, kurus kopēt
176.
S_ubmit Album
2010-03-01
Ie_sūtīt albūmu
178.
Could not find this album on MusicBrainz.
2010-03-01
Neizdevās atrast šo albūmu MusicBrainz.
179.
You can improve the MusicBrainz database by adding this album.
2010-03-01
Jūs vara papildināt MusicBrainz datubāzi, pievienojot šo albūmu.
182.
Couldn't load Audio CD
2010-03-01
Neizdevās ielādēt audio CD
183.
Rhythmbox couldn't access the CD.
2010-03-01
Rhythmbox neizdevās piekļūt CD.
187.
Rhythmbox could not get access to the CD device.
2010-03-01
Rhythmbox neizdevās saņemt pieeju CD iekārtai.
188.
Could not create CD lookup thread
2010-03-01
Neizdevās izveidot CD uzmeklešanas pavedienu
189.
Cannot access CD
2010-03-01
Neizdodas piekļūt CD
192.
Track %d
2010-03-01
Celinš %d
193.
Cannot access CD: %s
2010-03-01
Neizdodas piekļūt CD: %s
194.
This CD could not be queried: %s
2010-03-01
Šo CD neizdevās ierindot: %s