Translations by tymmej

tymmej has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

126 of 26 results
~
_Quit
2007-07-06
_Wyjdź
~
Quit onBoard
2007-07-06
Zakończ pracę z onBoard
~
Show settings
2007-07-06
Pokaż ustawienia
~
_Settings
2007-07-06
_Ustawienia
1.
Change onBoard settings
2011-06-24
Zmień ustawienia onBoard
2.
onBoard Settings
2011-06-24
Ustawienia onBoard
3.
onBoard onscreen keyboard settings
2011-06-24
Ustawienia ekranowej klawiatury onBoard
4.
Enter text for snippet
2011-06-24
Wprowadź tekst fragmentu
5.
No file manager to open layout folder
2011-06-24
Brak menadżeta plików do otwarcia folderu układów
6.
Enter name for personalised layout
2011-06-24
Wprowadź nazwę dostosowywanego układu
21.
Snippets
2011-06-24
Wstawki
33.
onBoard
2011-06-24
onBoard
39.
Error loading
2011-06-24
Błąd ładowania
40.
Snippet
2011-06-24
Fragment
43.
Settings
2007-07-06
Ustawienia
45.
CAPS
2011-06-24
Caps
47.
Win
2011-06-24
Win
52.
Ins
2011-06-24
Ins
53.
Hm
2011-06-24
Hm
56.
Pg Up
2011-06-24
Pg Up
57.
Pg Dn
2011-06-24
Pg Dn
58.
Nm Lk
2011-06-24
Nm Lk
59.
Ent
2011-06-24
Ent
60.
ESC
2011-06-24
ESC
61.
Prnt
2011-06-24
Prnt
62.
Scroll
2011-06-24
Scroll