Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.

These translations are shared with Onboard 0.93 series template onboard.

1524 of 63 results
15.
Scanning mode
(no translation yet)
Suggestions:
Søkemodus
Norwegian Bokmal onboard in Ubuntu Lucid package "onboard" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-09
Located in ../settings.ui.h:10
16.
Show a floating icon on the desktop when onboard is hidden. A click on the icon makes onboard reappear.
(no translation yet)
Suggestions:
Vis et svevende ikon på skrivebordet når bord er skjult. Et klikk på ikonet gjør ombord synlig igjen.
Norwegian Bokmal onboard in Ubuntu Lucid package "onboard" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-09
Located in ../settings.ui.h:12
17.
Show floating _icon when onboard is hidden
(no translation yet)
Suggestions:
Vis svevende_ikoner når onbord er skjult
Norwegian Bokmal onboard in Ubuntu Lucid package "onboard" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-09
Located in ../settings.ui.h:11
18.
Show onboard when _unlocking the screen
(no translation yet)
Suggestions:
Vis onboard når skjermen låses _opp
Norwegian Bokmal onboard in Ubuntu Lucid package "onboard" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-08-23
Located in ../settings.ui.h:12
19.
Show onboard when the dialog to unlock the screen appears; this way onboard can be used for example to enter the password to dismiss the screensaver when it is set to ask for it.
(no translation yet)
Suggestions:
Vis onboard når dialogen for å låse opp skjermen dukker opp; på den måten kan onboard brukes til å legge inn passordet for å fjerne skjermspareren når den spør etter det.
Norwegian Bokmal onboard in Ubuntu Lucid package "onboard" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-08-23
Located in ../settings.ui.h:14
20.
Show the status item. A click on that icon hides or shows onboard.
(no translation yet)
Suggestions:
Viser statusikonet. Et klikk på dette viser eller skjulder onboard.
Norwegian Bokmal onboard in Ubuntu Lucid package "onboard" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-09-13
Located in ../settings.ui.h:15
21.
Snippets
translators: this is a 'tooltip' of the key_template 'layer2' in keyboard layout 'key_defs.xml'
(no translation yet)
Suggestions:
Tekstblokker
Norwegian Bokmal onboard in Ubuntu Lucid package "onboard" by Kjetil Birkeland Moe on 2011-06-24
Bite
Norwegian Bokmal onboard in Ubuntu Lucid package "onboard" by Bjørn Steensrud on 2006-04-22
Tekstbiter
Norwegian Bokmal onboard in Ubuntu Lucid package "onboard" by Felis silvestris on 2012-01-04
Located in ../settings.ui.h:27 ../data/layoutstrings.py:88 ../data/layoutstrings.py:340
22.
Snippets are pieces of text which are entered when the corresponding button in Onboard is pressed.
(no translation yet)
Suggestions:
Tekstutdrag er biter av tekst som er lagt inn når den tilhørende knappen i Onboard trykkes.
Norwegian Bokmal onboard in Ubuntu Lucid package "onboard" by Bosse Klykken on 2011-04-30
Located in ../settings.ui.h:108
23.
Some password dialogs disable the area around them, making it impossible to click on onboard. By activating this option, these dialogs behave as normal windows and the area around the dialog remains active. This option is also available in the Assistive Technologies control panel.
(no translation yet)
Suggestions:
Noen passorddialoger deaktiverer område rundt dem, som gjør det umulig å klikke på onboard. Ved å aktivere dette alternativet vil disse vinduene oppføre seg som vanlige vinduer og området rundt dem vil være aktivt. Dette alternativet er også tilgjengelig fra kontrollpanelet Hjelpeteknologier.
Norwegian Bokmal onboard in Ubuntu Lucid package "onboard" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-09-17
Located in ../settings.ui.h:18
24.
Start onboard _minimized
(no translation yet)
Suggestions:
Start onboard _minimert
Norwegian Bokmal onboard in Ubuntu Lucid package "onboard" by Terje Andre Arnøy on 2010-08-02
Located in ../settings.ui.h:18
1524 of 63 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Martin Myrvold, Ole Andreas Utstumo.