Translations by Jordi Estrada

Jordi Estrada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 121 results
~
could not find the Bluetooth device.
2011-05-18
no s'ha pogut trobar el dispositiu Bluetooth.
~
Error: %s
2011-05-18
Error: %s
~
The mobile broadband device '%s' requires a SIM PUK code before it can be used.
2011-05-18
Cal el codi PUK de la SIM per poder utilitzar el dispositiu de banda ampla mòbil «%s».
~
%s (roaming)
2011-05-18
%s (itinerant)
~
Mobile wizard was canceled
2011-05-18
S'ha cancel·lat l'auxiliar per a connexions mòbils
~
Unknown phone device type (not GSM or CDMA)
2011-05-18
Tipus de dispositiu de telèfon desconegut (ni GSM ni CDMA)
~
%s Network
2011-05-18
Xarxa %s
~
As_k for this password every time
2011-05-18
_Demana la contrasenya cada vegada
~
%s (%s roaming)
2011-05-18
%s (%s itinerant)
~
SIM PUK Unlock Required
2011-05-18
Cal el codi PUK de desbloqueig de la SIM
~
searching
2011-05-18
s'està cercant
~
Your phone is now ready to use!
2011-05-18
Ja podeu utilitzar el telèfon.
~
timed out detecting phone details.
2011-05-18
s'ha acabat el temps d'espera de la detecció dels detalls del telèfon.
~
_Unlock
2011-05-18
_Desbloqueja
~
could not connect to the system bus.
2011-05-18
no s'ha pogut connectar al bus del sistema.
~
Detecting phone configuration...
2011-05-18
S'està detectant la configuració del telèfon...
~
roaming
2011-05-18
itinerància
~
New PIN code:
2011-05-18
Codi PIN nou:
~
not enabled
2011-05-18
no està habilitat
~
PUK code:
2011-05-18
Codi PUK:
~
Wrong PIN code; please contact your provider.
2011-05-18
El codi PIN no és correcte. Contacteu amb el vostre proveïdor.
~
Wrong PUK code; please contact your provider.
2011-05-18
El codi PUK no és correcte. Contacteu amb el vostre proveïdor.
~
HSPA
2011-05-18
HSPA
~
Home network (%s)
2011-05-18
Xarxa domèstica (%s)
~
failed to connect to the phone.
2011-05-18
no s'ha pogut connectar al telèfon.
~
unexpectedly disconnected from the phone.
2011-05-18
el telèfon s'ha desconnectat de manera inesperada.
~
registration denied
2011-05-18
s'ha denegat el registre
~
N_etwork ID:
2011-05-18
Identificador de xar_xa:
~
Allow roaming if home network is not available
2011-05-18
Permet la itinerància si la xarxa domèstica no està disponible
~
Access the Internet using your mobile phone (DUN)
2011-05-18
Accediu a Internet a través del telèfon mòbil (DUN)
~
SIM PUK unlock required
2011-05-18
Cal el codi PUK de desbloqueig de la SIM
~
Re-enter new PIN code:
2011-05-18
Torneu a introduir el codi PIN nou:
~
Home network
2011-05-18
Xarxa domèstica
~
not registered
2011-05-18
no està registrat
~
An unknown error occurred.
2011-05-18
S'ha produït un error desconegut.
~
Use your mobile phone as a network device (PAN/NAP)
2011-05-18
Utilitzeu el telèfon mòbil com a dispositiu de xarxa (PAN/NAP)
~
The default Bluetooth adapter must be enabled before setting up a Dial-Up-Networking connection.
2011-05-18
Cal habilitar l'adaptador de Bluetooth abans d'editar una connexió de xarxa de marcatge directe.
1.
Control your network connections
2011-05-18
Controleu les connexions de xarxa
6.
Set this to TRUE to disable notifications when connecting to a network.
2011-05-18
Establiu-ho a «TRUE» (cert) per inhabilitar les notificacions en connectar-se a una xarxa.
7.
Set this to TRUE to disable notifications when disconnecting from a network.
2011-05-18
Establiu-ho a «TRUE» (cert) per inhabilitar les notificacions en desconnectar-se d'una xarxa.
8.
Set this to TRUE to disable notifications when wireless networks are available.
2011-05-18
Establiu-ho a «TRUE» (cert) per inhabilitar les notificacions quan hi hagi disponibles xarxes sense fil.
11.
Suppress networks available notifications
2011-05-18
No mostris les notificacions de xarxes disponibles
12.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
2011-05-18
S'utilitza per determinar si cal migrar els paràmetres a una versió nova.
13.
Manage and change your network connection settings
2011-05-18
Gestioneu i modifiqueu els paràmetres de connexió de xarxa
18.
You are now connected to '%s'.
2011-05-18
Esteu connectat a «%s».
20.
You are now connected to the mobile broadband network.
2011-05-18
Esteu connectat a la xarxa de banda ampla mòbil.
30.
You are now connected to the CDMA network.
2011-05-18
Esteu connectat a la xarxa CDMA.
32.
A password is required to connect to '%s'.
2011-05-18
Cal que introduïu una contrasenya per connectar-vos a «%s».
37.
PIN code required
2011-05-18
Cal que introduïu el codi PIN
52.
Wired network connection '%s' active
2011-05-18
La connexió de xarxa amb fil «%s» és activa