Translations by Úr Balázs

Úr Balázs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
65.
Set 'name' Property
2012-09-09
A „név” tulajdonság beállítása
310.
Kommander is a graphical editor of scripted dialogs.
2012-09-09
A Kommander a szkriptelt párbeszédablakoknak grafikus szerkesztője.
311.
Based on Qt Designer, (C) 2000 Trolltech AS.
2012-09-09
A Qt Designer alján, © 2000 Trolltech AS, 2000.
313.
(C) 2002-2005 Kommander authors
2012-09-09
© Kommander szerzők, 2002-2005.
433.
Apply all changes.
2012-09-09
Minden változás alkalmazása.
441.
&Delete Column
2012-09-09
Oszlop &törlése
443.
Table:
2012-09-09
Táblázat:
452.
<no table>
2012-09-09
<nincs táblázat>
467.
Clear edited text
2012-09-09
Szerkesztett szöveg törlése
468.
Inserted &text:
2012-09-09
Beillesztett &szöveg:
469.
Text to be inserted
2012-09-09
Beillesztendő szöveg
474.
Displays the connections between the sender and the receiver.
2012-09-09
Megjeleníti a kapcsolatokat a küldő és a fogadó közt.
485.
Remove the selected connection
2012-09-09
A kiválasztott kapcsolat eltávolítása
486.
Remove the selected connection.
2012-09-09
A kiválasztott kapcsolat eltávolítása.
493.
Enter your text here.
2012-09-09
Adja meg itt a szöveget.
500.
<b>Deletes the selected item.</b><p>Any sub-items are also deleted.</p>
2012-09-09
<b>Törli a kijelölt elemet.</b><p>Minden al-elem szintén törölve lesz.</p>
501.
Item &Properties
2012-09-09
Elem &tulajdonságai
525.
Enter column text
2012-09-09
Oszlopszöveg megadása
526.
<b>Enter the text for the selected column.</b><p>The text will be displayed in the header of the listview.</p>
2012-09-09
<b>Adja meg a kijelölt oszlophoz a szöveget.</b><p>A szöveg a listanézet fejlécében fog megjelenni.</p>
527.
Clicka&ble
2012-09-09
Katti&ntható
529.
Re&sizable
2012-09-09
Át&méretezhető
530.
The column's width will be resizeable if this option is checked.
2012-09-09
Az oszlopok szélessége átméretezhető lesz, ha ez az opció be van jelölve.
531.
Delete column
2012-09-09
Oszlop törlése
598.
Edit Text
2012-09-09
Szöveg szerkesztése
621.
Link
2012-09-09
Hivatkozás
625.
&Select color:
2012-09-09
&Szín kiválasztása:
627.
3D Shadow &Effects
2012-09-09
3D árnyék &hatások
629.
Generate shadings
2012-09-09
Általános árnyékolások
638.
Select co&lor:
2012-09-09
Szí&n kiválasztása:
644.
Delete the selected item.
2012-09-09
A kiválasztott elem törlése.
645.
&Item Properties
2012-09-09
&Elem tulajdonságai
649.
Edit Actions
2012-09-09
Műveletek szerkesztése
651.
Delete current Action
2012-09-09
Jelenlegi művelet törlése
661.
Change the selected item's text.
2012-09-09
A kijelölt elem szövegének megváltoztatása.
666.
Re&name
2012-09-09
Át&nevezés
669.
La&youts
2012-09-09
&Elrendezések
670.
Default mar&gin:
2012-09-09
Alapértelmezett mar&gó:
671.
D&efault spacing:
2012-09-09
Alapértelmezett &távolság:
672.
Enter a comment about the form.
2012-09-09
Adjon meg egy megjegyzést az űrlaphoz.
673.
Co&mment:
2012-09-09
&Megjegyzés:
678.
A&uthor:
2012-09-09
Sz&erző:
680.
<b>New Form</b><p>Select a template for the new form and click the <b>OK</b>-button to create it.</p>
2012-09-09
<b>Új űrlap</b><p>Válasszon egy sablont az új űrlaphoz és kattintson <b>OK</b> gombra a létrehozásához.</p>
681.
Create a new form using the selected template.
2012-09-09
Új űrlap létrehozása a kiválasztott sablon használatával.
682.
Close the dialog without creating a new form.
2012-09-09
Párbeszédablak bezárása új űrlap létrehozása nélkül.
683.
Displays a list of the available templates.
2012-09-09
Megjeleníti az elérhető sablonok listáját.
684.
Template &name:
2012-09-09
Sablon&név:
688.
Enter the name of the class which should be used as the template's base class
2012-09-09
Adja meg az új sablon osztályát, amelyet a sablon alaposztályaként használhat
689.
C&reate
2012-09-09
&Létrehozás