Translations by Tamas Szanto

Tamas Szanto has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 265 results
1.
<p>Parameters are not obligatory.
2009-12-22
<p>A paraméterek megadása nem kötelező.
2.
<p>Only first argument is obligatory.
<p>Only first %1 arguments are obligatory.
2009-12-22
<p>Csak az első %1 argumentum kötelező.
37.
iBeam
2009-12-22
iBeam
38.
Size Vertical
2009-12-22
Függőleges méretezés
39.
Size Horizontal
2009-12-22
Vízszintes méretezés
40.
Size Slash
2009-12-22
Perjel-méretezés
41.
Size Backslash
2009-12-22
Backslash-méretezés
42.
Size All
2009-12-22
Teljes méretezés
43.
Blank
2009-12-22
Üres
44.
Split Vertical
2009-12-22
Függőleges elválasztó
45.
Split Horizontal
2009-12-22
Vízszintes elválasztó
46.
Pointing Hand
2009-12-22
Mutató kéz
47.
Forbidden
2009-12-22
Tiltva
48.
Property
2009-12-22
Tulajdonság
49.
Value
2009-12-22
Érték
50.
Set '%1' of '%2'
2009-12-22
Beállítás: "%1" / "%2"
51.
Sort &Categorized
2009-12-22
Rendezés (&kategóriánként)
52.
Sort &Alphabetically
2009-12-22
&Rendezés (betűrendben)
53.
Reset '%1' of '%2'
2009-12-22
Alapértelmezés - "%1" / "%2"
55.
New Signal Handler
2009-12-22
Új szignálkezelő
56.
Delete Signal Handler
2009-12-22
Szignálkezelő törlése
57.
Remove Connection
2009-12-22
Kapcsolat törlése
58.
Add Connection
2009-12-22
Új kapcsolat
59.
Property Editor
2009-12-22
Tulajdonságszerkesztő
60.
P&roperties
2009-12-22
&Tulajdonságok
61.
S&ignal Handlers
2009-12-22
&Szignálkezelők
62.
Property Editor (%1)
2009-12-22
Tulajdonságszerkesztő (%1)
63.
<no field>
2009-12-22
<nincs mező>
70.
<qt>Cannot open file<br><b>%1</b></qt>
2009-12-22
<qt>Nem sikerült megnyitni a következő fájlt<br><b>%1</b></qt>
79.
Paste
2009-12-22
Beillesztés
80.
New &Action
2009-12-22
Ú&j művelet
81.
New Action &Group
2009-12-22
Új mű&veletcsoport
82.
New &Dropdown Action Group
2009-12-22
Új &lenyíló műveletcsoport
95.
Actions
2009-12-22
Műveletek
105.
&Redo: Not Available
2009-12-22
Új&ra végrehajtás: Nem elérhető
169.
Undoes the last action
2009-12-22
Visszavonja az utolsó műveletet
173.
Pastes the clipboard's contents
2009-12-22
Beilleszti a vágólap tartalmát
174.
Delete
2009-12-22
Törlés
177.
Bring to Front
2009-12-22
Előrehozás
178.
Raises the selected widgets
2009-12-22
Előrehozza a kijelölt grafikus elemeket
179.
Send to Back
2009-12-22
Hátratevés
181.
Check Accelerators
2009-12-22
A gyorsbillentyűk ellenőrzése
182.
Checks if the accelerators used in the form are unique
2009-12-22
Ellenőrzi, hogy az űrlapon megadott gyorsbillentyűk egyediek-e
183.
Connections
2009-12-22
Kapcsolatok
185.
Form Settings...
2009-12-22
Űrlapbeállítások...
187.
<b>The Edit toolbar</b>
2009-12-22
<b>A Szerkesztés eszköztár</b>
188.
Edit
2009-12-22
Szerkesztés
189.
&Edit
2009-12-22
S&zerkesztés
190.
Adjust Size
2009-12-22
Méretigazítás
192.
Lay Out Horizontally
2009-12-22
Elrendezés vízszintesen