Translations by Bjørn Steensrud

Bjørn Steensrud has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 226 results
1.
Move end of %1
2008-10-02
Flytt enden på %1
2.
World
2008-10-02
Verden
3.
Press left mouse button to position top left corner of a region for %1
2008-10-02
Plasser øvre venstre hjørne av en region for %1 ved å trykke venstre museknapp
4.
Create %1
2008-10-02
Opprett %1
5.
Move mouse and release left mouse button to position bottom right corner of the region for %1
2008-10-02
Plasser nedre høyre hjørne av regionen for %1 ved å flytte musepekeren og slippe venstre museknapp
6.
Please fill in the parameters for the gas particles.
2008-10-02
Fyll ut parametrene for gasspartiklene.
7.
%1 named '%2' created
2008-10-02
%1 ved navn %2 opprettet
8.
Create particles...
2008-10-15
Opprett partikler …
2008-10-02
Opprett partikler …
9.
Create gas particles
2008-10-02
Opprett gasspartikler
11.
Warning - Step
2008-10-02
Advarsel ‒ Step
12.
Create particles for %1
2008-10-02
Opprett partikler for %1
13.
Change solver type
2008-10-02
Endre løsertype
14.
Change %1.%2
2008-10-02
Endre %1.%2
15.
Rename %1 to %2
2008-10-02
Endre navn på %1 til %2
16.
Property
2008-10-02
Egenskap
17.
Value
2008-10-02
Verdi
18.
false
2008-10-02
usann
19.
true
2008-10-02
sann
20.
Properties
2008-10-02
Egenskaper
21.
Context info
2008-10-02
Kontekstinformasjon
22.
Back
2008-10-02
Tilbake
23.
Forward
2008-10-02
Framover
24.
Sync selection
2008-10-02
Synkroniser utvalg
25.
Follow selection
2008-10-02
Følg utvalg
26.
Open in browser
2008-10-02
Åpne i nettleser
27.
Documentation
2008-10-02
Dokumentasjon
28.
No current object.
2008-10-02
Ikke noe gjeldende objekt.
29.
Documentation error
2008-10-02
Dokumentasjonsfeil
31.
You can help <a href="http://edu.kde.org/step">Step</a> by writing it!
2009-04-02
Du kan hjelpe <a href="http://edu.kde.org/step">Step</a> ved å skrive den!
32.
Wikipedia
2008-10-02
Wikipedia
33.
Fetching Wikipedia Information...
2009-04-02
Henter Wikipedia-informasjon …
34.
Wikipedia error
2008-10-02
Wikipedia-feil
35.
Information could not be retrieved because the server was not reachable.
2008-10-02
Kunne ikke hente informasjon fordi tjeneren ikke kunne nås.
36.
Wikipedia Information
2008-10-02
Wikipedia-informasjon
37.
Wikipedia Other Languages
2008-10-02
Wikipedia i andre språk
38.
can not launch %1
2008-10-02
kan ikke starte %1
39.
error running %1
2008-10-02
feil ved kjøring av %1
40.
%1 reported an error (exit status %2): %3
2008-10-02
%1 ga en feilmelding (avsluttet med status %2): %3
41.
%1 did not create output file
2008-10-02
%1 laget ikke en utdata-fil
42.
can not open temporary file
2008-10-02
kan ikke åpne midlertidig fil
43.
can not open result file
2008-10-02
kan ikke åpne resultatfil
44.
Objects under mouse:
2008-10-02
Objekter under musepeker:
45.
... (1 more item)
... (%1 more items)
2009-04-02
… (1 element til)
… (%1 flere elementer)
46.
Create items...
2008-10-15
Opprett elementer …
2008-10-02
Opprett elementer …
47.
Create soft body items
2008-10-02
Opprett elementer med myke legemer
48.
Create items for %1
2008-10-02
Opprett elementer for %1
49.
Press left mouse button to position a center of a %1
2008-10-02
Plasser et senter for en %1 ved å trykke venstre mueknapp
50.
Move mouse and release left mouse button to define a radius of the %1
2008-10-02
Definer en radius for %1 ved å flytte musepeker og slippe venstre museknapp