Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 53 results
1.
Change your Face
तपाईँको मोहडा परिवर्तन गर्नुहोस्
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in chfacedlg.cpp:56
2.
&Acquire Image...
आवश्यक छवि...
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in chfacedlg.cpp:75
3.
(Custom)
(अनुकूल)
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in chfacedlg.cpp:95
4.
There was an error loading the image.
त्यहाँ छवि लोड गर्दा त्रुटि देखियो ।
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in chfacedlg.cpp:114 main.cpp:242
5.
There was an error saving the image:
%1
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
छवि प्रदर्शन गर्दा त्रुटि देखियो:
%1
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in chfacedlg.cpp:132 chfacedlg.cpp:168
6.
&Save copy in custom faces folder for future use
भविष्यमा प्रयोगका लागि प्रतिलिपि अनुकूल मोहडाका फोल्डरहरूमा बचत गर्नुहोस्
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in chfacedlg.cpp:143
7.
Choose Image
छवि छनोट गर्नुहोस्
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in chfacedlg.cpp:148
8.
Change &Password...
पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्...
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in main.cpp:77
9.
Password & User Information
पासवर्ड र प्रयोगकर्ता सूचना
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in main.cpp:95
10.
(C) 2002, Braden MacDonald, (C) 2004 Ravikiran Rajagopal
(प्रतिलिपि अधिकार) २००२, ब्राडेन म्याकडोनाल्ड, (प्रतिलिपि अधिकार) २००४ रविकिरण राजागोपाल
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in main.cpp:97
110 of 53 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Nabin Gautam.