Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.

These translations are shared with Jockey trunk series template jockey.

110 of 102 results
1.
Please enter 'y' or 'n' and press Enter
Vennligst skriv 'y' eller 'n' og trykk enter
Translated and reviewed by Christian Aasan on 2009-07-15
Located in ../text/jockey-text.py:72
2.
y
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
y
Translated and reviewed by Christian Aasan on 2009-07-15
Located in ../text/jockey-text.py:74
3.
n
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
n
Translated and reviewed by Christian Aasan on 2009-07-15
Located in ../text/jockey-text.py:76
4.
Check for new hardware drivers
Sjekk for nye enhetsdrivere
Translated and reviewed by Christian Aasan on 2009-06-14
Located in ../gtk/autostart/jockey-gtk.desktop.in.h:1 ../kde/autostart/jockey-kde.desktop.in.h:1
5.
Notify about new hardware drivers available for the system
Varsle om nye enhetsdrivere tilgjengelig for systemet
Translated and reviewed by Christian Aasan on 2009-06-14
Located in ../gtk/autostart/jockey-gtk.desktop.in.h:2 ../kde/autostart/jockey-kde.desktop.in.h:2
6.
NVIDIA accelerated graphics driver
NVIDIA aksellerert grafikkdriver
Translated by Jørgen Tellnes on 2009-02-24
Suggestions:
NVIDIA akselerert grafikkdrivar
Norwegian Nynorsk jockey in Ubuntu Lucid package "jockey" by Odin Hørthe Omdal on 2009-02-24
Located in ../data/handlers/nvidia.py:25 ../examples/handlers/nvidia.py:26
7.
3D-accelerated proprietary graphics driver for NVIDIA cards.
3D- aksellrert proporitær grafikkdriver for NVDIA kort.
Translated and reviewed by Christian Aasan on 2009-06-16
Located in ../examples/handlers/nvidia.py:27
8.
This driver is required to fully utilise the 3D potential of NVIDIA graphics cards, as well as provide 2D acceleration of newer cards.

If you wish to enable desktop effects, this driver is required.

If this driver is not enabled, you will not be able to enable desktop effects and will not be able to run software that requires 3D acceleration, such as some games.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Denne driveren er påkrevd for å utnytte 3D-potensialet i NVIDIA-skjermkort, og for å aksellerere 2D på nyere kort.

Dersom du ønsker å slå på skrivebordseffekter, må du slå på denne driveren.

Dersom denne driveren ikke aktiveres, vil du ikke kunne bruke skrivebordseffekter og du vil ikke kunne kjøre programvare som krever 3D-aksellerasjon, som enkelte spill.
Translated by Jørgen Tellnes on 2009-02-24
Suggestions:
Ein treng denne drivaren for å utnytta det fulle 3D-potensialet i NVIDIA grafikkort, og for å akselerera 2D på nyare kort.

Om du ynskjer å slå på skrivebordseffektar, må du slå på denne drivaren.

Om drivaren ikkje vert slege på, vil du ikkje kunna bruka skrivebordseffektar og du vil ikkje kunna køyra programvare som krev 3D-akselerasjon. Til dømes enkelte spel.
Norwegian Nynorsk jockey in Ubuntu Lucid package "jockey" by Odin Hørthe Omdal on 2009-02-24
Located in ../examples/handlers/nvidia.py:29
9.
Alternate Atheros "madwifi" driver
Alternativ Atheros "madwifi" driver
Translated and reviewed by Christian Aasan on 2009-06-21
Suggestions:
Alternativ Atheros "madwifi"-drivar
Norwegian Nynorsk jockey in Ubuntu Lucid package "jockey" by Ole Andreas Utstumo on 2011-03-19
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:22 ../data/handlers/madwifi.py:22
10.
Alternate "madwifi" driver for Atheros wireless LAN cards.
Alternativ Atheros "madwifi" driver for Atheros trådløse LAN kort.
Translated and reviewed by Christian Aasan on 2009-06-21
Suggestions:
Alternativ Atheros "madwifi"-drivar for Atheros sine trådlause LAN-kort.
Norwegian Nynorsk jockey in Ubuntu Lucid package "jockey" by Ole Andreas Utstumo on 2011-03-19
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:23 ../data/handlers/madwifi.py:23
110 of 102 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Christian Aasan, Frode Egeland, Håvard Berland, Jørgen Tellnes, Kjetil Birkeland Moe, Tor Syversen, Youcef Johansen, efikkan.