Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 16 results
1.
An indicator of something that needs your attention on the desktop
Një tregues i diçkaje që ka nevojë për vëmendjen tuaj në desktop
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/GNOME_IndicatorApplet.server.in.in.h:1
2.
Indicator Applet
Applet Tregues
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/GNOME_IndicatorApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:715
3.
A unified applet containing all of the indicators.
Një programth i përgjithshëm që përmban të gjithë treguesit.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/GNOME_IndicatorAppletComplete.server.in.in.h:1
4.
Indicator Applet Complete
Programthi Tregues është Kompletuar
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/GNOME_IndicatorAppletComplete.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:721
5.
A place to adjust your status, change users or exit your session.
Një vend për të rregulluar gjendjen tënde, për të ndryshuar përdoruesit apo për të dalë nga seksioni.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1 ../src/applet-main.c:536
6.
Indicator Applet Session
Miniprogram Tregues Seksioni
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:718
7.
Building up install directories. Need a dummy value.
Duke ndërtuar direktoritë e instalimit. Na duhet një vlerë e kotë.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
8.
Setting up basic GConf
Duke ngritur basic GConf
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
9.
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3, as published by the Free Software Foundation.
Ky program është falas: ju mund ta shpërndani apo/ose modifikoni në termat e Liçensës së Përgjithshme Publike GNU versioni 3, si është publikuar nga Fondacioni i Programeve Falas.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../src/applet-main.c:517
10.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranties of MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
Ky program shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI, madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË, TË CILËSISË SË KËNAQSHME, apo TË PËRPUTHJES ME NJË QËLLIM TË VEÇANTË, shikoni Liçencën e Përgjithshme Publike GNU për më tepër detaje.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../src/applet-main.c:520
110 of 16 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.