Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 16 results
1.
An indicator of something that needs your attention on the desktop
Indikátor niečoho, čo si vyžaduje vašu pozornosť na pracovnej ploche
Translated and reviewed by Ladislav "t€rist" Galadik on 2010-10-25
Located in ../data/GNOME_IndicatorApplet.server.in.in.h:1
2.
Indicator Applet
Indikačný aplet
Translated and reviewed by Ladislav "t€rist" Galadik on 2010-10-25
Located in ../data/GNOME_IndicatorApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:715
3.
A unified applet containing all of the indicators.
Jednotný aplet obsahujúci všetky indikátory.
Translated and reviewed by Ladislav "t€rist" Galadik on 2010-10-25
Located in ../data/GNOME_IndicatorAppletComplete.server.in.in.h:1
4.
Indicator Applet Complete
Indikačný aplet sa ukončil
Translated and reviewed by Ladislav "t€rist" Galadik on 2010-10-25
Located in ../data/GNOME_IndicatorAppletComplete.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:721
5.
A place to adjust your status, change users or exit your session.
Miesto kde si môžete zmeniť váš stav, prepnúť používateľov alebo opustiť vašu reláciu.
Translated and reviewed by Ladislav "t€rist" Galadik on 2010-10-25
Located in ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1 ../src/applet-main.c:536
6.
Indicator Applet Session
Indikačný aplet relácie
Translated and reviewed by Ladislav "t€rist" Galadik on 2010-10-25
Located in ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:718
7.
Building up install directories. Need a dummy value.
Vytvárajú sa inštalačné adresáre. Je potrebná fiktívna hodnota.
Translated by Laco Gubík on 2010-09-10
Reviewed by Pavol Klačanský on 2010-09-10
8.
Setting up basic GConf
Nastavujú sa základné Gconf nastavenia
Translated by Pavol Klačanský on 2010-09-06
Reviewed by Laco Gubík on 2010-09-10
9.
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3, as published by the Free Software Foundation.
Tento program je slobodný softvér: môžete ho distribuovať a/alebo modifikovať pod podmienkami GNU General Public License version 3, ktorá je publikovaná nadáciou Free Software Foundation.
Translated and reviewed by Ladislav "t€rist" Galadik on 2010-10-25
Located in ../src/applet-main.c:517
10.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranties of MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
Tento program je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný, ale BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK; dokonca bez samozrejmých záruk ako ZÁRUKA PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, alebo VHODNOSTI POUŽITIA PRE KONKRÉTNY ÚČEL. Pozrite GNU General Public License pre viac informácií.
Translated and reviewed by Ladislav "t€rist" Galadik on 2010-10-25
Located in ../src/applet-main.c:520
110 of 16 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Laco Gubík, Ladislav "t€rist" Galadik, Pavol Klačanský, marceel.